Rosie: eerste bezorgrobot in Nederland

02 december 2021

Op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit in Rotterdam startte 1 december  een pilot met een automatisch rijdende bezorgrobot: Rosie (Robot On SIte Erasmus). Met deze pilot willen de deelnemende partijen ervaring op doen met en leren van de interactie tussen mensen en robots. Daarnaast kunnen de resultaten van de pilot  inzicht geven in de manier waarop bezorgrobots een rol kunnen spelen in ons dagelijks leven. Het is voor het eerst dat een proef wordt gedaan met een robot die boodschappen bezorgt bij medewerkers, studenten en bewoners op campus Woudestein.

Naast gemeente Rotterdam, SPAR,  Erasmus Universiteit Rotterdam en Dutch Automated Mobility (DAM) doet ook de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) mee aan deze pilot. 

Innovatie in het verkeer is nodig om de gestelde bereikbaarheids- en duurzaamheidsdoelen te realiseren. "De kennis en ervaring vanuit de pilot zijn voor ons erg waardevol. Ook met het oog op de economische bedrijvigheid en de (door)ontwikkeling van dergelijke systemen," stelt Marjolein Steinebach, manager Economisch Vestigingsklimaat bij de MRDH.

Inzicht krijgen in techniek en regelgeving is de belangrijkste reden voor de gemeente Rotterdam om aan de pilot mee te doen. “De groei en geplande verdichting van Rotterdam en de klimaatopgaven vragen om slimme en schone oplossingen in mobiliteit, ook in de stadslogistiek. Innovaties als bezorgrobots kunnen hier een rol in spelen. We onderzoeken welke rol dat is en hoe het kan bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en -maatregelen, zoals de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek die in 2025 in Rotterdam wordt ingevoerd,” aldus Rosemarijn de Jong, adviseur Smart Mobility bij de gemeente Rotterdam.

 Door de alsmaar toenemende vraag naar food delivery ziet SPAR university kansen voor bezorgrobots. Karlijn Kortenhorst, Marketing Hero bij SPAR university: "Het is voor ons belangrijk te zien hoe onze klanten reageren op deze service. Daarnaast zullen we bekijken hoe we robotbezorging kunnen integreren in de dagelijkse winkeloperatie. Van daaruit gaan we onderzoeken of robotbezorging bij ons concept past en of het een vernieuwend businessmodel kan zijn."

De pilot, die zes maanden duurt, sluit aan bij de strategie van Erasmus Universiteit om maatschappelijke impact te creëren. Prof.dr. Liesbet van Zoonen (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences): "We zijn bijzonder geïnteresseerd in deze pilot. Onze studenten krijgen de gelegenheid de wisselwerking tussen mens en robot van dichtbij te bestuderen. Daarnaast vinden we het, met het oog op innovatie en duurzaamheid, belangrijk om smart delivery nader te onderzoeken." De universiteitscampus is compact en overzichtelijk en daarom een ideale proeftuin. Het biedt de samenwerkende partijen de mogelijkheid eerste ervaringen op te doen met situaties in de praktijk.

foto: Jonathan van Rijn