Rijkssubsidies Verkeersveiligheid

17 juni 2020

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli tot 20 augustus 2020 plannen indienen bij de MRDH die bijdragen aan een veilige fietsinfrastructuur, zoals het verbreden van fietspaden en het verwijderen van obstakels zoals paaltjes. Ook het veiliger inrichten van 30- en 50km-wegen, door de aanleg van verkeersdrempels en rotondes of het inrichten van schoolzones komen in aanmerking voor een subsidie. Het Rijk betaalt dan voor maximaal 50 procent van de uitvoerings- en infrastructurele kosten In totaal is voor deze eerste aanvragenronde 79 miljoen euro beschikbaar. Vanaf einde van dit jaar volgt een tweede ronde. 

Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. De 23 gemeenten in de metropoolregio werken daarom aan regionaal beleid om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit doen zij op basis van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid dat in 2018 door het Rijk is vastgesteld. Het Rijk investeert de komende tien jaar 500 miljoen euro om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. Deze maand zijn de voorwaarden voor deze subsidieregeling bekend gemaakt. 

Concrete plannen

Bovenop de Rijksbijdrage wil de MRDH een extra financiële bijdrage leveren. Hierover zullen de 23 wethouders verkeer en vervoer op 8 juli besluiten in de bestuurscommissie VA. Peter Meij: “Verkeersveiligheid heeft prioriteit. Dat moeten we niet met mooie woorden belijden maar laten zien met concrete plannen en geld. Rijk, MRDH en gemeenten samen. Er zijn nu financiële middelen, dus pak die kans.”

Aanvragen subsidie

De aanvraag voor de Rijkssubsidie én die van de MRDH (bij positieve besluitvorming in de BCVa van 8 juli 2020) verloopt via de MRDH. Meer over het aanvragen van de subsidies vanuit het Programma Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid

Op 8 juli besluiten de 23 wethouders verkeer en vervoer niet alleen over de nieuwe subsidieregeling maar stellen zij ook het nieuwe regionale verkeersveiligheidsbeleid vast: de Regionale Uitvoeringsagenda 2022-2030. 
Gemeenten kunnen vanaf 1 juli tot 20 augustus 2020 voor verkeersveiligheidsprojecten vanuit het Rijk én de MRDH subsidie ontvangen.  Als ook de MRDH overgaat tot het aanpassen van de subsidieregeling op 8 juli dan krijgen gemeenten meer dan 70 procent van de kosten van de projecten vergoed. Hierbij geldt zowel bij de MRDH als bij het Rijk dat de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Hieronder het bericht dat vanuit het ministerie van I & W is verspreid: 

Investeringsimpuls verkeersveiligheid

Goed nieuws voor lokale en regionale wegbeheerders die de verkeersveiligheid van hun infrastructuur willen verbeteren: het Rijk stelt voor 2020 en 2021 in totaal 100 miljoen euro inclusief btw (79 miljoen exclusief btw) beschikbaar voor een investeringsimpuls in verkeersveilige infrastructuur. Dit is de eerste tranche van in totaal 500 miljoen euro die het Rijk tot 2030 beschikbaar stelt. Vervoerregio’s, gemeenten, waterschappen en provincies kunnen vanuit de investeringsimpuls een rijksbijdrage van 50%  ontvangen voor infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 
Binnenkort start de eerste aanvraagronde en kunt u uw aanvraag voor 2020 en 2021 indienen. Op de website van het Kennisnetwerk SPV is vanaf 23 juni meer informatie beschikbaar over de regeling en het type maatregelen dat voor een rijksbijdrage in aanmerking komt. Op www.investeringsimpulsSPV.nl vindt u vanaf 23 juni meer informatie.

Let op: Voor MRDH-gemeenten geldt dat de aanvraag via de MRDH ingediend moet worden. Hierover volgt binnenkort meer informatie en aanvraagformulieren.
 
Wees er snel bij want eerdere aanvragen krijgen voorrang bij de verlening van de rijksbijdrage!