Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio's presenteren plan voor veilig verkeer

Naar overzicht
6 december 2018

MRDH draagt samen met gemeenten o.a. zorg voor verkeersveilige inrichting van wegen

Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s zetten hun schouders onder de aanpak van de regionale verkeersveiligheid, met als doel: nul verkeersslachtoffers. Dit doen zij via het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), met ambities op het gebied van (veilige) infrastructuur, educatie en handhaving. Het bevat naast veilige infrastructuur, ook aandachtspunten als technologische ontwikkelingen, kwetsbare verkeersdeelnemers en afleiding in het verkeer. Vandaag presenteert het kabinet deze gezamenlijke visie in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 

Het vaststellen van de Strategische Visie Verkeersveiligheid geeft een impuls aan de verkeersveiligheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het is een aanleiding om de samenwerking in de regio en de gemeenten nόg beter te organiseren.

Zo kunnen de MRDH en gemeenten middelen en handhaving effectiever inzetten. wegen en fietspaden nog veiliger inrichten en gaan de 23 gemeenten door met de campagnes voor gedragsbeïnvloeding. De uitwerking van de Strategische Visie Verkeersveiligheid gebeurt in de vorm van een implementatieplan voor de Metropoolregio.  welke wordt verwerkt in de Investeringsagenda Verkeersveiligheid. Het implementatieplan maken we samen met partners uit de regio en wordt eind 2019 opgeleverd.

Lees hier het persbericht van het ministerie van I en W