Region of the future: nieuwe bedrijvigheid, nieuwe banen en stageplaatsen

11 juli 2022

Region of the Future is het nieuwe innovatieprogramma van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en YES!Delft. In dit programma ontwikkelen multidisciplinaire teams slimme, schone, gezonde en duurzame nieuwe technologie, die bijdraagt aan oplossingen voor de grote regio-overstijgende uitdagingen uit de Groeiagenda Zuid-Holland. Daarnaast zorgt Region of the Future voor stage,- en afstudeerplaatsen op mbo-, hbo, - en wo-niveau, nieuwe bedrijvigheid in de regio en nieuwe banen via startups en scale-ups.

Regiobrede aanpak meer kans van slagen

De regio-overstijgende opgaven in de Groeiagenda Zuid-Holland zijn te groot om als gemeente zelfstandig op te pakken. Het reduceren van de CO2 uitstoot, zorgen voor extra economische groei in de regio, de vernieuwing van verouderde sectoren en het verbeteren van de leefbaarheid hebben meer kans van slagen bij een regiobrede aanpak. Daarom ligt hier een rol voor de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  De MRDH draagt met financiering én een netwerk van gemeenten bij aan een optimale aansluiting tussen probleemhouders (gemeenten) en het technologisch ecosysteem. De MRDH verleent een subsidie aan YES!Delft van  € 1.500.000 voor de periode 1 juni 2022 tot 1 juni 2025 om het programma  Region of the Future uit te voeren.

Kennis-, en innovatie heeft een positieve invloed op het creëren van nieuwe werkgelegenheid, stimuleren van ondernemerschap en het stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid. Het vormt de ruggengraat van een toekomstbestendige economie en samenleving. Nieuwe bedrijvigheid heeft een aantrekkende werking op andere bedrijven, waardoor het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich in deze regio te vestigen. Daarbij is een beroepsbevolking nodig die aangesloten blijft bij de behoefte van de nieuwe economie en die wordt opgeleid voor de nieuwe banen die ontstaan op alle niveaus. De komende jaren zorgt Region of the Future voor ruim 300 stage-/afstudeerplaatsen op mbo-, hbo, - en wo-niveau, nieuwe bedrijvigheid in de regio en het creëren van ruim 50 nieuwe banen via startups. De verwachting is dat na drie jaar nog eens honderden banen via start- en scale-ups worden gecreëerd.

De projecten waaraan binnen Region of the Future gewerkt wordt, gaan over urban data, energietransitie en robotica in de openbare ruimt.  De invulling van deze projecten wordt komende weken samen met de 23 gemeenten in de metropoolregio uitgewerkt. Na de zomer gaan de eerste teams van startups, ambtenaren van gemeenten, studenten, ondernemers en experts aan de slag.