Regio verbetert nog meer fietsroutes voor woon-werkverkeer

28 oktober 2020

Op een Metropolitane Fietsroute is het straks lekker en gemakkelijk doorfietsen.  Foto: Daniël Verkijk

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag starten een volgende verkenning naar het verbeteren van 55km aan fietspaden binnen het programma Metropolitane Fietsroutes. De Bestuurscommissie Va heeft hiervoor vier nieuwe routes vastgesteld. 

Vier routes

Gemeenten konden routes aanmelden voor het tweede deel van het programma. Dit zijn de vastgestelde routes:  

  • Den Haag HS – Honselersdijk – Naaldwijk (Westland)  
  • Den Haag CS – Monster – Naaldwijk (Westland)  
  • (Dordrecht – Zwijndrecht – Hendrik-Ido-Ambacht) – Ridderkerk centrum - Capelle aan den IJssel - Rotterdam centrum e.o. Kralingse Zoom  
  • Delft – Midden-Delfland – Naaldwijk (Westland)  

Bij de verkenning naar de verdere uitwerking van de fietsroutes zijn naast de MRDH en gemeenten ook provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollands Delta betrokken als wegbeheerders.  

Duurzaam woon-werkverkeer

De verkenning van vier nieuwe Metropolitane Fietsroutes draagt bij aan de ambitie om 250km aan verbeterde, vernieuwde fietspaden te realiseren en zo de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio te verbeteren. Fietsambassadeur Peter Meij:  
“Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt namelijk een stuk aantrekkelijker als dit comfortabel, veilig en aantrekkelijk kan. Minder auto’s, staat gelijk aan minder files. En als meer mensen de fiets nemen naar hun werk draagt dat ook bij aan duurzame mobiliteit, een belangrijk doel van de samenwerkende gemeenten in de metropoolregio.” In 2019 is al begonnen met het verbeteren van de eerste 90km fietspad (vijf routes in totaal) voor de fietsende forens.  

Complexe omgeving

De gemeenten en andere wegbeheerders verbeteren de fietspaden volgens de richtlijnen van het CROW. In deze nieuwe infographic kun je zien welke inrichtingskwaliteit een Metropolitane Fietsroute heeft. Uit de eerste fase van het project is gebleken dat de kosten voor de aanleg in een stedelijke omgeving hoger uitpakken dan eerder ingeschat. Elders in het land wordt een bedrag van grofweg 1 miljoen euro per kilometer voor het verbeteren van een fietspad aangehouden. Maar in een druk bebouwd gebied als de metropoolregio, waar het vaak lastiger is om een viaduct, tunnel of rotonde aan te leggen, lopen de kosten op tot 1,5 miljoen euro per kilometer. In de investering van deze tweede fase is hiermee rekening gehouden.  

NB: na het bepalen van de mogelijke trajecten is het totaal aantal km uitgekomen op 60km. (juni 2022)