Regio en Den Haag werken aan de banen van de toekomst

Naar overzicht
13 april 2018

Het Technology Park Ypenburg is begin april van start gegaan in Den Haag. In dit programma investeren de gemeente Den Haag, vier lokale bedrijven en het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC) in 2018 samen 1,6 miljoen euro. Het programma richt zich op het geautomatiseerd en gedigitaliseerd produceren met geavanceerde materialen zoals composiet en vezelmetaallaminaten. Hierbij zal robotica een belangrijke rol spelen. Met de gezamenlijke investering kan de maakindustrie in (de regio) Den Haag een sprong voorwaarts maken. Het DFC fieldlab is ook één van de fieldlabs in het SMITZH programma voor de maakindustrie opgezet door MRDH, PZH, IQ, TNO. Dit ontving in februari een bijdrage (750.000 euro) vanuit het Rijk.

Het Technology Park Ypenburg wil deze plek in de regio uit laten uitgroeien tot een internationale hot-spot voor de maakindustrie van producten op basis van hightechmaterialen. De gezamenlijke investering van 1,6 miljoen euro moet het fundament vormen voor het versterken van de regionale innovatiekracht en voor de toename van bedrijfsleven, banen, kennisinstituten en investeringen gericht op innovatieve maakindustrie, gespecialiseerd in hightechmaterialen.

Banen van de toekomst
Met dit programma verwachten de initiatiefnemers dat op Ypenburg een aantrekkelijk vestigingsklimaat wordt gecreëerd voor andere bedrijven. Die kunnen profiteren van de relevante infrastructuur op het bedrijventerrein, de onderlinge samenwerking, de samenwerking met kennisinstituten en de gemeente, en de aanwezigheid van een divers arbeidspotentieel in de regio. Het programma wil ook een positieve impuls geven aan lokale en regionale opleidingsinstituten via stage- en werkplaatsen. Daarnaast leveren de innovatieve ontwikkelingen nieuwe werkgelegenheid voor zowel hoger als lager opgeleiden. Bijvoorbeeld: om de robotica te kunnen programmeren, is kennis op hbo- en wo-niveau noodzakelijk. Om de robots te kunnen bedienen, zijn opleidingen op vmbo- en mbo-niveau nodig.

Een component in het programma is het Digital Factory for Composites fieldlab (DFC). Ondernemers, regionale onderwijsinstellingen en investeerders kunnen bij dit fieldlab terecht voor werkplaatsen, kennisdeling, en het vinden van interessante investeringsprojecten. Als onderdeel van Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH), zal het fieldlab bijdragen aan een sterke regio die kan concurreren op wereldniveau. Meer over SMITZH.

Lees het hele persbericht over Technology Park Ypenburg

Saskia Bruines, wethouder Economie Den Haag en voorzitter BCEV MRDH, verrichtte de kick-off van het Technology Park.