Regeerakkoord verbindt bouwen en bereikbaarheid

16 december 2021

Het nieuwe kabinet realiseert jaarlijks 100.000 nieuwe woningen en maakt 7,5 miljard euro vrij om die nieuwe woningen goed te ontsluiten. Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde regeerakkoord.

Tot 2040 krijgt de metropoolregio Rotterdam Den Haag er 400.000 inwoners bij. Met een forse investering in ons regionale OV, de OV-Schaalsprong, zorgen we ervoor dat de 200.000 woningen die we willen bouwen goed worden ontsloten. Tot tevredenheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag sluit die ambitie aan op die van het aantredende kabinet.

De Metropoolregio diende bij het zittende kabinet al plannen in voor een schaalsprong van het OV die woningbouw en een beter bereikbare metropoolregio mogelijk maakt. Een extra Oeververbinding in Rotterdam en versterking van de metrocapaciteit en RandstadRail, hoogfrequent vervoer op de spoorlijn Leiden-Dordrecht en de Koningscorridor in Den Haag zorgen voor een beter en duurzaam bereikbare regio. Die nieuwe verbindingen versterken bovendien de agglomeratiekracht van de hele regio en zorgen ervoor dat mensen elkaar makkelijker ontmoeten en kunnen recreëren.

Goed nieuws is ook dat het kabinet ‘hubs’ wil ontwikkelen waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel-)auto, (deel-)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Er worden verder investeringen in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen toegezegd. Dit sluit naadloos aan op de inzet van de MRDH om de OV-knooppunten verder te ontwikkelen.

Vanuit de Metropoolregio is, samen met gemeenten en de Vervoersregio Amsterdam, er bij herhaling op gewezen dat de financiële middelen voor exploitatie, beheer, onderhoud en investeringen enerzijds en de reizigersgroei anderzijds uit balans zijn. Met dit regeerakkoord wordt een belangrijke stap vooruit gezet. Structureel geld wordt uitgetrokken voor beheer en onderhoud van de infrastructuur. Met de beloofde € 1,25 miljard per jaar gaan we er vanuit dat ook de BDU (Brede Doel Uitkering) worden opgehoogd, waaruit de investeringen aan wegen, OV en fiets worden bekostigd en de jaarlijkse exploitatiesubsidies aan vervoerders wordt betaald.

In de metropoolregio gaan de handen uit de mouwen om de ambities en toezeggingen van het nieuwe kabinet waar te maken zodat onze huidige en toekomstige inwoners profiteren van een betere bereikbaarheid en daarmee een sterkere regio.