Provincie en Metropoolregio samen op ITS Europe Eindhoven

13 mei 2019

Tijdens ITS Europe Congress van 3 – 6 juni in Eindhoven presenteren de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen de regio als dé plek waar mobliteitsinnovaties kunnen worden ontwikkeld, getest en uitgerold. Test – Roll – Launch dus!

  • Test: toegepast onderzoek en bedrijven komen samen om op een kleinschalige manier nieuwe innovaties te testen.
  • Roll: de succesvolle innovaties worden uitgerold via pilots en fieldlabs. Hierbij werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven nauw samen.
  • Launch: door te investeren in innovaties, kleinschalige toepassing, goede samenwerking en de bereidheid kennis te delen, kunnen de meest succesvolle pilots makkelijk grootschalig uitgerold worden.  

In een gezamenlijke stand in Dutch Street (stand 3.17) maken bezoekers kennis met de innovaties in mobiliteit in de regio.