Protocol verantwoord blijven reizen in het OV

18 mei 2020

Om veilig en verantwoord te kunnen reizen in trein, (water)bus, tram en metro, is er een OV-protocol opgesteld. Hierin zijn afspraken vastgelegd voor een veilige reis, voor zowel OV-reizigers als OV-medewerkers. Het protocol gaat in per 1 juni, wanneer de coronamaatregelen stapsgewijs worden versoepeld en de dienstverlening weer wordt opgestart. Zo is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het OV verplicht vanaf 1 juni. Ook geldt: reis alleen als dit noodzakelijk is en houd minimaal 1,5 meter afstand.

Maatregelen in openbaar vervoer per 1 juni