Praktijkonderzoek wijst uit: Rijsnelheid automobilist lager door Dick Bruna-borden

Naar overzicht
18 september 2017

Automobilisten gaan tijdelijk (1 week) gemiddeld 0,75km langzamer rijden als er Dick Bruna-borden langs de weg staan. Daarnaast zorgen de borden voor vijf procent minder snelheidsovertreders op een 30km-weg. Dit blijkt uit een praktijkonderzoek van SWOV, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het is de eerste keer dat wetenschappelijk praktijkonderzoek is gedaan naar het onbewust beïnvloeden van gedrag (ook wel ‘nudging’ genoemd) in het verkeer. In algemeenheid geldt dat snelheidsverlagingen, hoe minimaal ook, kunnen leiden tot minder verkeersslachtoffers.

Verkeersveiligheid
De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan verkeersveiligheid onder het motto Maak van de Nul een punt #MVD01. De gemeenten hebben veel kennis en ervaring met de verkeersveilige inrichting van wegen en schoolzones. Onderzoeken als deze helpen de gemeenten aan kennis over het toepassen van nieuwe gedragsbeïnvloedingsmethoden, zoals nudging. Voor de Metropoolregio één van de redenen om dit onderzoek uit te voeren. De gemeenten kunnen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor de inrichting van wegen en het nemen van gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Daarnaast biedt het SWOV-onderzoek aanknopingspunten bij eventuele verdere onderzoeken naar het gebruik van nudging binnen gedragsbeïnvloeding om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Uitvoering van het onderzoek
De uitkomsten van het laboratoriumonderzoek “Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging” (oktober 2016) waren voor de Metropoolregio aanleiding om een onderzoek uit te voeren in ‘echte’ situaties. Dit is uitgevoerd in 30-km zones in  5 gemeenten; Brielle, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam en Zoetermeer. In deze gemeenten is gedurende 7 weken op 10 locaties de snelheid gemeten. De metingen zijn opgedeeld in een nulmeting zonder bord (2 weken), meting met één Dick Bruna-bord (3 weken) en tot slot een nameting zonder bord (2 weken). In alle gemeenten zijn vergelijkbare 30km-straten als meetlocaties gebruikt. De snelheidsdata van de 10 locaties laten de ontwikkeling van de snelheid op de locaties met en zonder Dick Bruna bord zien.

 

Download het rapport ' Nudging van rijsnelheid via Dick Bruna-borden: een veldexperiment'