Partijen tekenen convenant over toekomstige invulling Kessler Park

Naar overzicht
15 februari 2018

Shell, de gemeente Rijswijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag gaan onderzoeken welke toekomstmogelijkheden er zijn voor de kantoorlocatie Kessler Park in Rijswijk waar Shell op termijn vertrekt. De partijen hebben op 15 februari een convenant getekend waarin zij vastleggen hoe ze de mogelijkheden gezamenlijk willen onderzoeken. Hierbij wordt de wijze en fasering van het vertrek van Shell uit Rijswijk nader in beeld gebracht.

‘De gezamenlijke ambitie is een goede duurzame invulling te creëren voor Kessler Park, leegstand te voorkomen en op deze wijze bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de Plaspoelpolder op zowel lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau’, aldus burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk.

Shell heeft in oktober 2017 laten weten haar kantoor- en onderzoekslocaties te gaan concentreren op drie locaties in de Randstad, te weten: Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.  Dit betekent dat Shell de locatie aan het Kessler Park op termijn verlaat. Voor deze locatie, eigendom van Shell, moeten nieuwe gebruikers worden gevonden.

‘Na een lange geschiedenis in Rijswijk vindt Shell het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het vinden van nieuwe gebruikers van haar locatie Kessler Park in de Plaspoelpolder. Ik heb er vertrouwen in dat we hier samen met de andere partners oplossingen voor gaan vinden’ zegt

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland.

Aan de hand van de in het convenant afgesproken gezamenlijke studies wordt duidelijk welke goede duurzame invullingen mogelijk zijn voor deze locatie. De totale opgave van vrij komend kantooroppervlak in Rijswijk bedraagt een kleine 100.000 m2. Doel is om 1 juli 2018 een gezamenlijk standpunt in te nemen rond de toekomstige ontwikkeling van Kessler Park.

Bijlage: convenant

Bron: 
Gemeente Rijswijk