Overeenstemming over Sebastiaansbrug

Naar overzicht
20 november 2015

De portefeuillehouders verkeer en vervoer van gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn het eens over de vervanging van de St. Sebastiaansbrug. Zij ondertekenen hiervoor binnenkort een intentieovereenkomst.

De betrokken bestuurders, Lennart Harpe (gemeente Delft), Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en Tom de Bruijn (MRDH) hebben overeenstemming over de kosten en het type brug. De nieuwe brug wordt een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Dat is even hoog als de huidige brug. Streven is om de brug te realiseren binnen het huidige bestemmingsplan. Het ontwerp van de beweegbare brug, met aparte rijbanen voor openbaar vervoer, moet nog worden uitgewerkt.

In de intentieovereenkomst leggen de drie partijen afspraken vast over de kostenverdeling, de gelijke verdeling van de financiële risico’s bij onverhoopte overschrijding van het projectbudget en de uitgangspunten. In Delft moet de gemeenteraad zich nog uitspreken over een collegevoorstel voor financiering van de brug. Dit geldt ook voor het bestuur van de Vervoersautoriteit van de MRDH.

Volgende stap is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie, metropoolregio en gemeente. Vervolgens start de voorbereiding van de bouw, waaronder het doorlopen van de benodigde procedures. Op basis van een eerste verkenning denken partijen dat de oplevering van de nieuwe brug begin 2020 zou kunnen plaatsvinden, waardoor tramlijn 19 voor de zomer van 2020 kan gaan rijden;    

De huidige St. Sebastiaansbrug moet worden vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. De tram die over de St. Sebastiaansbrug  gaat rijden, betekent een extra belasting voor de brug. Het plan om de brug te vervangen door een zogeheten tafelbrugontwerp bleek niet te passen binnen het budget. Een extern onderzoek wees eerder dit jaar uit dat het ontwerp ook na aanpassing niet binnen het budget kan worden gebracht. In de afgelopen maanden zijn andere ontwerpvarianten onderzocht. Partijen hebben elkaar nu gevonden in de keuze voor een beweegbare brug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. 

Bron: 
gemeente Delft