Ov-probeerpas voor werknemers regio Rotterdam, Haaglanden en Rijnland

23 september 2019

Profiteer nu van maximaal 2 x 4 weken kosteloos openbaar vervoer

Mensen die nu drie dagen met de auto naar het werk gaan, kunnen de komende periode nog profiteren van maximaal 2 x 4 weken kosteloos openbaar vervoer. Een voorwaarde is wel dat de werkgever zich heeft aangesloten voor deze actie bij Bereikbaar Haaglanden en Rijnland of De Verkeersonderneming. Voor de werknemer zitten er geen kosten aan verbonden. Het doel van de actie is om werknemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het openbaar vervoer. De ov-probeerpas is een initiatief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming.

Succesvol initiatief

Dit initiatief is niet geheel nieuw maar bewezen succesvol. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland maakt al langer gebruik van dit probeeraanbod om werknemers te laten ontdekken of het ov iets voor hen is. Vorig jaar is deze actie voor het eerst succesvol uitgeprobeerd. In totaal deden toen 38 bedrijven mee, bijna 2000 medewerkers hebben een pas aangevraagd. Van degenen die de hele probeerperiode hebben gereisd gaf 69% aan met het ov te blijven reizen. De Rotterdamse regio is sinds deze zomer aangehaakt bij dit initiatief.

Aanmelden

Werknemers en bedrijven in Rotterdam, Haaglanden en Rijnland kunnen zich aanmelden via: https://probeerpas.nl/aanvragen

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming werken beide aan een betere bereikbaarheid van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland doet dat, zoals de naam al zegt, voor Haaglanden en Rijnland. De Verkeersonderneming doet dit voor de groot Rotterdamse regio. Beide organisaties werken onder andere met een werkgeversaanpak waarin zij werkgevers stimuleren en faciliteren hun medewerkers anders te laten reizen dan met de auto (in de spits). Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming werken regelmatig samen in projecten en regelingen zodat werkgevers en reizigers in de hele metropoolregio er gebruik van kunnen maken.

Bron: Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming