Otto Raspe: Regio motor economische groei

Naar overzicht
17 december 2018

Onlangs was Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving gastspreker bij de Metropool Masterclass Strategie. We legden hem drie vragen voor:

Welke factoren zijn verbonden met economische groei?

We zien dat stedelijke regio’s steeds belangrijker voor economische groei zijn geworden, vooral omdat de mechanismen achter deze groeiprocessen sterk regionaal gebonden zijn of te maken hebben met goede positie van regio’s in internationale netwerken. We hanteren dan ook de metafoor van de ‘stedelijke regio als motor van economische groei’. Onderstaande figuur illustreert dit; in de motor zitten acht raderen die de motor soepel (of minder soepel) laten lopen.
     

Hoe kan de metropoolregio Rotterdam Den Haag hierop inspelen en zo economische groei bewerkstelligen?

De metropoolregio Rotterdam Den Haag zou een integrale strategie moeten maken waarin ze de acht raderen (factoren) doordenken en inpassen in een investeringsagenda. Sommige dingen zijn in de regio minder goed op orde dan andere. Zo hebben we een casestudie gedaan naar de Economie van de regio Den Haag, die leidt tot aanbevelingen voor alle raderen, maar vooral voor clusterontwikkeling, en de governance van het systeem: overheden, bedrijven en kennisinstellingen die strategisch samenwerken (triple helix genoemd). Voor Rotterdam speelt denk ik vooral ook een strategie op de arbeidsmarkt en Human Capital.  

Hoe kan de samenwerking van 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag leiden tot economische groei?

Naast de genoemde governance in triple helix geldt dat de metropoolregio ook de samenwerking tussen de 23 gemeenten betreft en vooral welke rol en functie al deze gemeenten hebben. Een integrale strategie zal moeten betekenen dat het geheel meer is dan de som der delen en dat iedere gemeenten geeft en neemt in het geheel. Een lange termijn strategie voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag kan bijvoorbeeld leren van de regio München die hierin voorloper is. Ons rapport beschrijft deze case uitgebreid.