Opzetten van bouwhubs zorgt voor minder CO2-uitstoot

19 maart 2021

De aanwezigheid van bouwhubs kan ervoor zorgen dat er minder bouwverkeer door de stad rijdt en daarmee de CO2-uitstoot door zwaar materieel vermindert. Dit blijkt uit onderzoek van TNO dat in opdracht van MoVe is gedaan. Bouwhubs zorgen er daarnaast voor dat bouwlogistiek slimmer georganiseerd is. In het kader van het Programma Duurzame Mobiliteit van de MRDH streven de gemeenten naar 30 procent minder CO2-uitstoot in het verkeer, ook in de bouwlogistiek.

Wat is een bouwhub?

Een bouwhub is een plek buiten de stad waar bouwmaterialen opgeslagen liggen. Aannemers kunnen vanaf daar hun goederen, met een kleiner en duurzamer voertuig, naar de bouwlocaties transporteren. TNO heeft  onderzocht hoe de gemeenten het bouwverkeer kunnen minimaliseren en wat daarvoor de beste aanpak is. Een mogelijke oplossing zou een bouwhub kunnen zijn. 
 

Locaties

TNO heeft onderzocht  wat het effect van bouwhubs is op de vervoersbewegingen en emissies en  heeft een analyse gemaakt van potentiële bouwhublocaties in Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat de regio profiteert als er een beperkt aantal grotere bouwhubs zijn. Dit leidt tot bijna 30% minder binnenstedelijke ritten. Regionaal afstemmen heeft voordelen en zorgt ervoor dat niet iedere gemeente zijn eigen bouwhub opzet. Dit levert geen bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Regiohubs zijn ook een optie. 
 

Duurzame Mobiliteit

In het kader van het Programma Duurzame Mobiliteit verkennen de 23 gemeenten met elkaar welke kansen er liggen voor het verduurzamen van zwaar materieel. Bouwverkeer is daar een onderdeel van. Bouwlogistiek is tevens één van de maatregelen uit de Aanpak Goederenvervoer MRDH. De vrachtwagens met bouwmaterialen, cementwagens stoten veel CO2 en schadelijke stoffen uit. Aan de andere kant gaat de enorme woningbouwopgave veel logistieke bewegingen creëren in steden en poldergebieden in Zuid-Holland. Maar in diezelfde stedelijke centra waar veel gebouwd wordt, stellen gemeenten (de komende jaren) milieuzones in. Dat dwingt de bouw tot verduurzaming.

De 23 gemeenten zijn op 11 maart bijgepraat over het onderzoek via een webinar. 
 

MoVe

Het onderzoek vond plaats in het kader van het programma MoVe. MoVe (mobiliteit en verstedelijking) is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. In het programma MoVe werken de partners samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.
De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe.