Opdracht vervanging Sint Sebastiaansbrug Delft gegund

Naar overzicht
4 september 2018

De aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de Sint Sebastiaansbrug is afgerond en de opdracht is definitief gegund aan Aannemers Combinatie Sagittarius bestaande uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V.

De nieuwe Sint Sebastiaansbrug vervangt de huidige brug die in slechte staat is en scheuren vertoont. De brug is daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de geplande trambaan voor tramlijn 19, die naar TU Delft Campus gaat rijden. De nieuwe brug zorgt voor een veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus.

De brug wordt gebouwd door Aannemers Combinatie Sagittarius. Deze aannemerscombinatie start direct na de gunning met de voorbereiding van de werkzaamheden. In deze periode wordt een uitvoeringsplanning opgesteld en bepaalt de aannemer, in afstemming met omgeving en met de opdrachtgevers, hoe de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Voorzien is dat werkzaamheden vanaf januari 2019 starten. Naar verwachting is de nieuwe brug begin 2020 klaar. Tramlijn 19 zou dan medio 2020 kunnen rijden.

Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gezamenlijk belang bij de vervanging van de brug en zullen het project dan ook gezamenlijk laten ontwerpen en bouwen. Ook dragen de drie partijen gezamenlijk de kosten.

Kijk voor meer informatie op de website www.delft.nl/sebastiaansbrug