Ontwerp Sebastiaansbrug gereed

Naar overzicht
16 februari 2017
Sebastiaansbrug voorontwerp

Het voorontwerp van de nieuwe Sebastiaansbrug is gereed. Op korte termijn zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd en zal het definitief ontwerp worden gemaakt. Binnen de mogelijkheden is het uiterste gedaan om recht te doen aan wensen over het uiterlijk van de brug en het beperken van geluid.

Net als de huidige brug wordt de nieuwe Sebastiaansbrug een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn twee rijstroken beschikbaar voor tram en bus, in de zijligging aan de oostzijde van de brug. Aan weerzijden komen vrijliggende voet- en fietspaden. De vier zijkanten van de brug worden voorzien van groenblijvende beplanting. De onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers krijgen een stedelijke uitstraling door de toepassing van metselwerk. De onderkant van het dek wordt geschilderd.

Eerder is al toegezegd dat geluidoverlast zal worden beperkt door de toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Als de tram in de bocht blijkt te piepen zal een smeerinstallatie worden aangebracht. Om het geluid nog meer te beperken zijn in het ontwerp betere voegovergangen opgenomen en maatregelen die de kans op trillingen (geluid) verder terugbrengen.

Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gezamenlijk belang bij de vervanging van de brug. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het ontwerp van de nieuwe brug en de kosten. Dit is gebeurd om tot een realiseerbaar plan te komen, nadat de rechter de omgevingsvergunning voor een ander brugontwerp eind 2014 vernietigde. Binnen de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst is nu het uiterste gedaan om in het ontwerp recht te doen aan wensen over het uiterlijk van de brug en het beperken van geluid.

Vervanging is nodig omdat de huidige aanbruggen in slechte staat zijn en scheuren vertonen, waardoor zwaar verkeer niet over de brug kan. De huidige brug is nu ook niet geschikt voor de tramlijn die door TU Noord en de TU-campus naar Technopolis gaat rijden.

De planning gaat ervan uit dat de werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2018. Afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsmethode zou de tram eind 2019 of begin 2020 kunnen rijden. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Informatie over omleidingsroutes komt ruim vóór de afsluiting beschikbaar.

Bron: 
gemeente Delft