Online conferentie Groeiagenda Zuid-Holland

03 maart 2021

De Groeiagenda Zuid-Holland is een ambitieuze actie- en investeringsagenda van 60 overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland.  De regionale partners investeren tien jaar lang 1.4 miljard euro per jaar in kennis en innovatie, de maakindustrie, energie-infrastructuur, bereikbaarheid en human capital. Van het Rijk wordt voor diezelfde periode een jaarlijkse bijdrage van 1 miljard euro gevraagd vanuit het Nationaal Groeifonds.

Over de uitdagingen en sterke troeven van Zuid-Holland vindt op 16 maart een online conferentie plaats. Denk en werk mee aan een goede toekomst voor Zuid-Holland. Meld je hier aan.