Onderzoek werkgelegenheids- en bedrijvenregister 2020 van start

04 februari 2021

Jaarlijks voert I&O Research in opdracht van de gemeenten Rotterdam en Den Haag en de regio Drechtsteden, en in samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, onderzoek uit naar de werkgelegenheid- en bedrijfsgegevens in de regio.

Zij ondervragen daarvoor online, schriftelijk en/of telefonisch ondernemers in de regio. Dankzij de medewerking van de ondernemers biedt dit register een goed beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de bedrijven in onze regio.

Het onderzoek voor het werkgelegenheids- en bedrijvenregister over 2020 ging in januari van start. In het najaar zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en worden ze gepubliceerd op deze website. Voor inhoudelijke vragen kunnen bedrijven contact opnemen via : helpdesk@ioresearch.nl

Hier vindt u de resultaten van het onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd over het jaar 2019.