Onderwijskansen voor MBO/HBO-studenten en werknemers in techniek en IT-sector

04 december 2019

Bruisende studiecampussen waar bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samenwerken versterken het economisch vestigingsklimaat van onze regio. Goede digitale middelen om te leren en te ontwikkelen, kunnen studenten en bestaand personeel helpen om te kiezen voor een opleiding in de techniek of IT-sector. Zo behouden we talent voor de regio.

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vinden de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk en ondersteunen daarom twee campusprojecten: Digital Operations Centre in Delft (DOC) en het Digital Competence & Education Centre van de IT & Security Campus in Den Haag.
 

Digitale competenties van de toekomst

Digitalisering, robotisering, slim maken van producten en services; de ontwikkelingen in de technologie gaan razendsnel. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. In de metropoolregio zijn veel bedrijven actief op het gebied van hightech en IT. Deze bedrijven hebben grote behoefte aan (toekomstige) werknemers met kennis, competenties en expertise die aansluiten op de nieuwe technologieën en werkzaamheden. ROC Mondriaan, de Haagse Hogeschool, TU Delft, gemeente Delft en verschillende techbedrijven hebben het initiatief genomen om een Digital Operations Centre in Delft te starten. De IT & Security campus in Den Haag krijgt een uitbreiding met een Digital Competence & Education Center. Partners betrokken bij deze campus zijn de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en een aantal bedrijven uit de IT-sector.

Digital Operations Centre Delft

In het Digital Operations Centre in Delft ontwikkelen partijen zoals kennisinstellingen en maakbedrijven (o.a. Festo en Siemens) een programma gericht op alle aspecten van de bedrijfsvoering in de digitale fabriek (data, producten en logistiek). Centraal staat het opleiden van de 'future technician' voor de High Tech en IT sectoren. De activiteiten krijgen vanaf begin 2020 een fysieke plek in de nieuwe werkplaats Betafactory 2.0 De gemeente Delft en de MRDH investeren samen €300.150,- in het Digital Operations Centre.

Digital Competence & Education Center Den Haag

De IT & Security Campus in Den Haag krijgt een uitbreiding van het lesaanbod met naast cybersecurity, ook blockchain en kunstmatige intelligentie. Nieuw is dat naast HBO-, óók MBO-studenten en bestaand personeel op zoek naar bijscholing toegang krijgen tot dit digitale lesprogramma. Daarnaast gaat het centrum actief IT-talent koppelen aan bedrijven. Zo ontstaat een situatie waar studenten een opleiding krijgen die beter aansluit bij de markt en tegelijkertijd een bredere groep mensen een opleiding kunnen volgen. Het Digital Competence & Education Center gaat begin 2020 van start. Voor de IT & Security Campus trekken gemeente Den Haag en de MRDH samen €400.000,- uit.
 

Human Capital Akkoord

Cybersecurity, IT en digitalisering behoren tot de speerpunten uit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA). Een akkoord waarin 66 partijen inclusief de MRDH, samen met de provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland de regionale arbeidsmarkt versterken. Het Human Capital Akkoord staat voor een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: het creëren van een leercultuur, zowel bij werkgevers als werknemers. De regionale campussen in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sluiten hierbij aan. Ferrie Förster, projectleider Human Capital Zuid-Holland. “Vanuit het HCA willen we het onderwijsaanbod flexibel maken voor studenten én bestaand personeel. De twee projecten die nu ondersteuning krijgen van de MRDH passen hier perfect bij.”

Wat zijn campussen?

Bedrijven innoveren en ontwikkelen nieuwe technieken. Waar vinden ze mensen met  de juiste kennis en vaardigheden? Hoe kunnen ze hun bestaand personeel bijscholen? Dé plek daarvoor is een campus, waar onderwijs (MBO en HBO) en bedrijfsleven samenwerken om te komen tot innovaties en transities Binnen een campus wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt en daarmee aan het stimuleren van innovatie.

De MRDH versnelt de vorming van campussen door cofinanciering en door het organiseren van campusnetwerkbijeenkomst. In dit netwerk delen gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen.