Oeververbindingen Regio Rotterdam

09 januari 2020

Op 9 januari 2020 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het project MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam gepubliceerd. Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 kan iedereen reageren op de NRD (zienswijzeperiode).

Zes maatregelen

Steeds meer mensen wonen en werken in de regio Rotterdam. Deze groei zet door: tot 2040 komen er nog eens 50.000 woningen bij in Rotterdam. Maatregelen voor een goede bereikbaarheid zijn dus nodig.
De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn daarom een MIRT-traject gestart; een onderzoek naar zes maatregelen die een verbeterde bereikbaarheid van de regio Rotterdam mogelijk moeten maken. Hoe we die maatregelen het beste kunnen invullen, moet nu worden onderzocht. Dit doen we in nauwe samenwerking met omwonenden, bedrijven en experts.

Dit zijn de maatregelen

1. een nieuwe oeververbinding in de vorm van een brug of een tunnel tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam, voor verschillende soorten vervoer

2. een treinstation Stadionpark

3. een snelle, comfortabele OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom

4. een snelle, comfortabele OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel

5. maatregelen op de A16 Van Brienenoordcorridor

6. maatregelen op de Algeracorridor

NRD en Participatieaanpak

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat er wordt onderzocht in de MIRT-verkenning en hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Bij de NRD hoort ook de Participatieaanpak. In de Participatieaanpak staat aangegeven hoe de participatie wordt georganiseerd en hoe wij belanghebbenden betrekken bij de verkenning. Al deze documenten (en meer) vindt u op www.oeververbindingen.nl. Ook liggen deze documenten tot en met 19 februari 2020 ter inzage op acht locaties:

  • de gemeente Rotterdam, het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (dinsdag t/m donderdag van 09.00 - 13.00 uur);
  • de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
  • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel;
  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel;
  • de gemeente Krimpenerwaard, Dorpsplein 8 te Stolwijk;
  • de gemeente Ridderkerk, Koningsplein 1 te Ridderkerk;
  • de gemeente Barendrecht, Binnenhof 1, 2991 AA te Barendrecht
  • bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, te Schiedam.

Wat vindt u?

Wij nodigen u uit om een reactie te geven op de NRD via een zogenaamde zienswijze. In een zienswijze beschrijft u met welke punten in de NRD u het wel of niet eens bent en waarom. Zienswijzen indienen kan digitaal via www.oeververbindingen.nl, per mail naar zienswijze@dcmr.nl of per brief naar Postbus 843, 3100 AV, Schiedam. Tot en  met 19 februari 2020 kunnen zienswijzen worden ingediend.

Meedenken, meedoen

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom om mee te denken over de zes maatregelen. We willen samen tot een goede afweging komen. Om u te voorzien van de juiste informatie, organiseren we eind januari een aantal bijeenkomsten. Wilt u actief meedenken over de maatregelen? Bekijk hier de data en locaties van de informatiebijeenkomsten  Al uw vragen kunt u mailen naar mail@oeververbindingen.nl.