De vraag naar hoogwaardig openbaar vervoer neemt toe.

De komende decennia zal die vraag nog verder stijgen omdat steeds meer mensen in steden gaan wonen. Aangezien wonen en werk lang niet altijd in dezelfde gemeente te vinden zijn, groeit ook om die reden de vraag naar snelle, goede OV verbindingen.