Nota van Antwoord Oeververbindingen gepubliceerd

17 juli 2020

De projectorganisatie Oeverbindingen regio Rotterdam heeft 145 reacties ontvangen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Die notitie beschrijft het onderzoek naar zes maatregelen om de regio Rotterdam ook in de toekomst bereikbaar te houden. Opdrachtgevers en projectorganisatie zijn tevreden met de zienswijzen en adviezen die zijn binnengekomen. Ze zorgen voor verrijking en verduidelijking van het onderzoek. In de Nota van Antwoord leest u hoe het projectbureau omgaat met de ontvangen reacties.

Aanpassingen in de Verkenning

De vier opdrachtgevers van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en ministerie van Infrastructuur en Waterschap) hebben begin dit jaar iedereen uitgenodigd te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Alle reacties op de NRD zijn nauwkeurig bestudeerd en besproken door de projectorganisatie. De zienswijzen en adviezen hebben onder meer geleid tot aanpassingen aan de beoordelingscriteria, het verduidelijken van de rol van het Omgevingsberaad in de participatie en het breder definiëren van ‘Stedelijke leefkwaliteit’. Veel reacties onderschreven de inhoud van de NRD en die van de Participatieaanpak.

Samen kansrijke oplossingen vinden

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Participatieaanpak zijn nu definitief. Samen met verschillende belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven en brancheorganisaties, onderzoekt het projectbureau de invulling van de zes maatregelen. De verschillende onderzoeken starten na de zomervakantie. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september nog aanmelden om mee te doen en te denken. Bekijk de video Spelregelkader.

Uit deze eerste (analytische) fase komen de meest kansrijke oplossingen naar voren. Die worden beschreven in de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Wij verwachten dat de NKO in het eerste kwartaal van 2021 af is. Daarna onderzoekt en beoordeelt het projectbureau de kansrijke oplossingsrichtingen in detail. Zo komen we tot een Voorkeursalternatief.