Nieuwe Zijdeweg maakt Pijnacker beter bereikbaar

16 juli 2020

Drie lokale ondernemers in hun grote vrachtwagens openden samen met gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Ilona Jense 16 juli de Zijdeweg in Pijnacker. Deze oostelijke randweg bij Pijnacker is van grote waarde voor de bereikbaarheid en de ontsluiting van oostelijk Pijnacker binnen de regio en de gemeente. 

De Zijdeweg ligt ten oosten van Pijnacker, tussen de N470 en de Katwijkerlaan en is in twee delen opgeleverd. In oktober 2019 kon het eerste deel al opengesteld worden voor verkeer. Nu is de weg volledig aangesloten op de N470. Daarmee is het oosten van Pijnacker goed ontsloten en goed bereikbaar voor de regio. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland hebben met subsidies bijgedragen aan de weg en de groene omgeving. 

Regionaal wegennetwerk met aandacht voor ecologie en duurzaamheid

Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie: “Behalve dat we Pijnacker beter aansluiten op het regionale wegennetwerk, verstevigen we ook het ecologische netwerk in de regio met een drassig natuurgebied langs de nieuwe Zijdeweg en de duurzame N470. Het groot onderhoud aan deze provinciale weg is dit najaar afgerond, waarna de N470 over de volledige 17 kilometer de meest duurzame weg van Nederland zal zijn."

Betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor Pijnacker

“Niet alleen voor de regio, maar ook voor Pijnacker-Nootdorp is de Zijdeweg weg van belang” geeft wethouder Ilona Jense aan: “Voor ondernemers uit het glastuinbouwgebied FES-Oostland, maar ook die van bedrijventerrein De Boezem en bewoners van de oostelijke woonwijken is de ontsluiting nu zo veel beter. En bovendien is het een verbeterslag voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Pijnacker en het buitengebied. Dankzij de nieuwe Zijdeweg hoeft vrachtverkeer niet meer langs smalle wegen en door de woonkern van Pijnacker. Daar zijn we ook ontzettend blij mee.”