Nieuwe subsidieronde Innovatieprogramma Energie & Klimaat

01 maart 2021

Voor bedrijven die een innovatief idee hebben en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie of klimaatverandering is er het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit Innovatieprogramma heeft weer een nieuwe subsidieronde geopend. Deze subsidies, vouchers, zijn te gebruiken voor uren en materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een innovatie in een fieldlab of de praktijk. Met de voucherregeling wil het programma bedrijven stimuleren toepassingen door te ontwikkelen waar in de regio behoefte aan is.

Deadline 31 maart 2021

In totaal is er € 1,6 miljoen beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. Mkb’ers en fieldlabs kunnen (samen met ketenpartners) een projectconsortium vormen en hun projectplan indienen via deze pagina. Als je nog op zoek bent naar een partner, maak dit dan tijdig bekend bij InnovationQuarter die het programma uitvoert. Zij verbinden je graag aan partijen die bij het programma bekend zijn. 

Na 31 maart worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld en wordt een selectie uitgenodigd voor een pitch. Eind april maakt InnovationQuarter bekend welke projecten in mei van start kunnen met subsidie. 

Voorbeelden

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is begin 2019 opgestart door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO en InnovationQuarter. Ook de provincie Zuid-Holland investeerde in het programma, Voorbeelden van projecten die een bijdrage ontvingen zijn drijvende zonnepanelen op het Oostvoornse Meer in Westvoorne. Het automatisch onbemand opladen van elekrische voertuigen op The Green Village in Delft en het winnen van drinkwater uit zee in Den Haag.