Nieuwe Sebastiaansbrug wordt geen tafelbrug

Naar overzicht
5 juni 2015

De gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) zien af van een tafelbrugontwerp bij de vervanging van de huidige St. Sebastiaansbrug. Zij laten een vervolgonderzoek uitvoeren naar twee varianten voor een basculebrug.

 

Het besluit om de tafelbrugvariant definitief te laten vervallen volgt op een extern onderzoek, uitgevoerd door gemeentewerken Rotterdam. In maart besloten de drie partijen tot dit onderzoek nadat duidelijk was geworden dat het beschikbare budget ontoereikend was voor het eerder gepresenteerde tafelbrugontwerp. In het onderzoek is bekeken of drie alternatieve ontwerpen wel binnen het huidige budget passen, te weten een versoberde tafelbrug, een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter en een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter.

 

Op basis van het externe onderzoek verwachten gemeente, provincie en MRDH dat ook een versoberde tafelbrug niet binnen het budget zal passen en vinden zij de technische risico’s van dit ontwerp te groot. Daarom gaan zij niet verder met het tafelbrugontwerp en laten zij een vervolgonderzoek uitvoeren naar de twee varianten voor de basculebrug. Kort na de zomervakantie vindt een finale afweging plaats tussen deze varianten.

 

De huidige St. Sebastiaansbrug, een basculebrug uit 1964, moet worden vervangen omdat het draagvermogen van de brug niet toereikend is en omdat de aanbruggen in slechte staat zijn. Daarnaast gaat tram 19 over de St. Sebastiaansbrug rijden, dit betekent een extra belasting voor de brug.

Bron: 
Gemeente Delft