Nieuwe financiering voor maakindustrie SMITZH

Naar overzicht
17 december 2018

Het Innovatieprogramma voor de maakindustrie in Zuid-Holland, SMITZH, gaat in 2019 een nieuwe fase in. De provincie stelt €5,2 miljoen beschikbaar voor de doorontwikkeling. SMITZH ondersteunt Zuid-Hollandse maakbedrijven en hun hightech toeleveranciers bij het verslimmen van hun productieprocessen.

Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een hightech toeleverketen (100.000 banen). Een investering in Smart Manufacturing - automatisering van productieprocessen met technologieën als robots, big data en 3D-printen - versterkt de concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse maakindustrie en zorgt voor het makkelijker vinden van geschikt personeel.

Door de toepassing van Smart Manufacturing worden productiekosten verlaagd; wordt de kwaliteit van producten beter en consistenter; neemt de levertijd af en wordt deze beter voorspelbaar. Daaraan werkt SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland. Daarnaast is SMITZH gericht op het opleiden van mensen en mee te nemen in de nieuwe toepassingen van technologie in de maakindustrie.

'Zomaar robot aanschaffen is niet genoeg'
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “In de praktijk blijkt het vrij complex om het productieproces te innoveren. Zomaar een robot aanschaffen is niet direct de oplossing. Met het programma SMITZH helpen we daarbij, bijvoorbeeld in de maritieme- of foodsector. Zo geven we een impuls aan de innovatieve economie en werkgelegenheid van Zuid-Holland.”

Eerder is vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor SMITZH een bijdrage toegekend van €750.000. Het programma SMITZH-3 duurt tot en met 2022. Met een bijdrage van de provincie van €5,2 miljoen kan een meerjarig programma SMITZH-3 van in totaal circa €11,5 miljoen worden gerealiseerd doordat andere partijen meefinancieren zoals TNO, bedrijven en (andere) partners.

Bekijk de website van SMITZH voor meer informatie: www.smitzh.nl.