Nieuwe fietsverbinding Den Haag - Pijnacker is open

10 juli 2020

Goed nieuws voor fietsers tussen Pijnacker en Den Haag. Een deel van deze Metropolitane Fietsroute is voltooid. Het gaat om het fietspad door de Vlietzoom naar de Westvlietweg in Den Haag. Ook een belangrijke schakel: het Jan Linzelfietsviaduct is donderdag 9 juli geopend.

Woon-werkverkeer

Fietsambassadeur van de metropoolregio Rotterdam Den Haag Peter Meij, was aanwezig bij de opening: "Als metropoolregio zetten we in op het verbeteren van het woon-werkverkeer op de fiets.  Dat draagt bij aan schonere lucht, bereikbaarheid en het is ook nog eens gezond! Daarom verbeteren we bestaande fietspaden, zodat het comfortabel en veilig fietsen is. Soms is het nodig om nieuwe verbindingen aan te leggen en zo ontbrekende schakels in een route realiseren. Het Jan Linzelviaduct is zo’n ontbrekende schakel. Het fietspad over het viaduct vormt een logische route voor fietsers vanuit Pijnacker, Nootdorp en Ypenburg om richting Den Haag Centrum te fietsen en daar te gaan werken."
In het najaar nemen de 23 wethouders een besluit over een volgende reeks aan fietsroutes die worden verbeterd en veranderen in Metropolitane Fietsroutes. Gemeenten kunnen hiervoor aanvragen voor subsidies indienen. 

Ster-fietsroute

Het Trekfietstracé zoals het Haagse deel van de fietsroute heet, is een sterfietsroute. Dit zijn snelle, comfortabele en veilige fietsroutes in de stad. Wethouder Robert van Asten: “Ik ben zeer trots op dit prachtige resultaat. Een groot deel van deze sterfietsroute was al aangelegd, maar er ontbrak nog een belangrijk stuk. In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het 335 meter lange fietsviaduct over de A4. Ook is het fietspad vanaf het viaduct door de Vlietzoom naar de Westvlietweg aangelegd. Vanaf vandaag is de hele sterfietsroute toegankelijk en dat is goed nieuws. Fietsers kunnen nu comfortabel, veilig en snel van het Spui naar Ypenburg fietsen, of verder nog richting Delft.” 
Den Haag wil een echte fietsstad worden, de fiets als het belangrijkste vervoermiddel in de stad. Om fietsen nog aantrekkelijker te maken, legt Den Haag sterfietsroutes aan. Één van deze snelle, comfortabele en veilige routes is het Trekfietstracé.  Dit deel van het Trekfietstracé is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en provincie Zuid-Holland. 

 

Kaart van route Trekfietstracé nieuw fietspad in Den Haag

De route loopt vanaf het centrum van Den Haag door de Vlietzoom naar de Haagse wijk Ypenburg.

Slim duurzaam

Het viaduct heeft een opmerkelijk duurzaam tintje, het verlicht namelijk zichzelf. Er is een ‘zonneboom’ op de Ringelwikke geplaatst, bij het fietsviaduct. Het is een opvallend vormgegeven constructie van ongeveer 4 meter hoog, in de vorm van een boom, met daarop 7 zonnepanelen. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de verlichting van het fietsviaduct.

Wethouders Peter Meij, Robert van Asten en Astrid van Eekelen fietsen over het nieuwe fietspad. Op de achtergrond een zonneboom die de verlichting van het fietspad opwekt

Wethouders Peter Meij, Robert van Asten en Astrid van Eekelen fietsen over het nieuwe pad. Op de achtergrond de zonneboom.

Westvlietweg - Nieuwe Tolbrug

Nu het Jan Linzelviaduct en het fietspad door de Vlietzoom open gaan, zullen er meer fietsers de Jan Thijssenweg / Westvlietweg oversteken en de Nieuwe Tolbrug over gaan. Op de plek waar het nieuwe fietspad uitkomt op de Westvlietweg, moet de oversteek voor fietsers nog afgemaakt worden. In het eerste weekend van september worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Er wordt dan nog een middeneiland op de Westvlietweg gemaakt. Tot die tijd wordt het oversteken geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
Bij de Nieuwe Tolbrug aan de kant van de Jan Thijssenweg / Westvlietweg wordt meer ruimte gemaakt voor fietsers om te kunnen wachten om de brug over te gaan. 

  • In de zomermaanden juli en augustus wordt de verkeerssituatie bij de Nieuwe Tolbrug gemonitord. Zo nodig zal de gemeente passende verkeersmaatregelen treffen.
  • In september wordt een om-en-om regeling ingevoerd op de Westvlietweg, bij de Nieuwe Tolbrug. Hiermee wordt er meer ruimte gemaakt voor fietsers om over te steken van en naar de Nieuwe Tolbrug. De weg wordt versmald tot één rijstrook voor autoverkeer in twee richtingen. Hierdoor kan  slechts één richting tegelijk passeren en het verkeer wordt geregeld door middel van een verkeerslicht.

Er wordt op dit moment door de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gezamenlijk hard gewerkt aan plannen voor een structurele oplossing, om het fietsverkeer hier veilig en snel te laten oversteken.
De Nieuwe Tolbrug is een Rijksmonument en is aangelegd in 1891. De brug bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Provincie Zuid-Holland is eigenaar en beheerder is van de brug. 

Foto's en illustratie's: Gemeente Den Haag en Frank Jansen