Nieuwe aanpak veilig verkeer: nul verkeersslachtoffers

15 februari 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) tekende op 14 februari 2019 in Utrecht samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer. Met dit officiële startsein onderstrepen alle partners hun gedeelde ambitie: nul verkeersslachtoffers.

Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar nadrukkelijk ook met maatschappelijke partijen. Zo wist de ANWB ruim 30 partners te verenigen in een verkeersveiligheidscoalitie. Al deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het Strategisch Plan. Vandaag tekenden Rijk, provincies,  gemeenten en vervoerregio’s voor de start van de uitvoering.
Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken. 

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Met hulp van deze teams gaan provincies en gemeenten nu aan de slag. Eerst om de lokale verkeersveiligheid in kaart te brengen. En vanaf dit najaar met concrete maatregelen om de gevaarlijke situaties aan te pakken. Vandaag zetten we met elkaar een nieuwe stap richting nul verkeersslachtoffers’ 

De komende periode neemt ook het Rijk verschillende maatregelen die bedoeld zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Peter Meij:

Verkeersveiligheidsambassadeur Peter Meij is blij met het startakkoord: “Ook in de Metropoolregio is een stijgende lijn van het aantal verkeersslachtoffers. Er moet nu wat gebeuren om dit weer te laten dalen. Het ontbreken van extra geld hiervoor is wel een lastige. Er zijn nauwelijks extra middelen om wegen buiten het regulier onderhoud verkeersveiliger in te richten. Ook de Vervoerregio’s kunnen maar 20 procent van de BDU middelen besteden aan andere zaken dan het openbaar vervoer. Deze kosten voor het OV groeien, maar de BDU stijgt niet mee.”

“Handhaving is een andere randvoorwaarde om de ambitie van nul verkeersslachtoffers te halen”, aldus Meij. “Handhaving door de politie gebeurt steeds meer digitaal met camera’s, en minder fysiek op straat door het staande houden van verkeersovertreders. Het laatste heeft meer impact op het gedrag.”

De MRDH blijft ook geld en energie besteden aan verkeerseducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Meij: “In onze regio vinden er veel ongevallen plaats waarbij jongeren onder de achttien betrokken zijn. We vinden het dan ook zeer belangrijk dat dit onderdeel blijft van het curriculum in het onderwijs.”

De komende tijd onderzoekt de MRDH wat er nodig is aan structurele en aanvullende financiële middelen en aan handhavingscapaciteit bij gemeenten. De MRDH zal zijn subsidie-verordening gaan aanpassen aan het nieuwe beleid van de verkeersveilige inrichting van wegen en wil de 23 gemeenten ondersteunen daar waar mogelijk. Meij: “Maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die de handschoen moeten oppakken voor de lokale plannen want de MRDH is géén wegbeheerder.”

De volgende partijen ondertekenden vandaag in de Jaarbeurs in Utrecht namens Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s het startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid:

  • Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens de Rijksoverheid
  • Harry van der Maas, gedeputeerde provincie Zeeland, namens het Interprovinciaal Overleg
  • Harold Bouman, burgemeester van gemeente Noordoostpolder, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Gerard Slegers, wethouder gemeente Zaanstad, namens de Vervoersregio Amsterdam
  • Peter Meij, wethouder gemeente Ridderkerk, namens de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag