Nieuw programma gedragsbeïnvloeding voor alle verkeersdeelnemers

11 november 2021

Jonge en onervaren bestuurders van 16 tot 24 jaar krijgen extra aandacht in het nieuwe Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025. De MRDH rolt samen met gemeenten en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) een nieuw verkeerseducatieprogramma hiervoor uit. Ook zet straks iedere gemeente in de metropoolregio Rotterdam Den Haag het programma Doortrappen in voor 60-plussers op de fiets. Het zijn enkele elementen uit het nieuwe programma dat de 23 gemeenten deze week hebben vastgesteld.

Jonge en onervaren bestuurders

De onervarenheid en gebrek aan ervaring als bestuurders, zowel op de snor- en bromfiets als in de auto zijn risico’s voor de doelgroep jongeren van 16-24 jaar. Maar ook het nog niet volledig ontwikkelde besef van verantwoordelijkheid en groepsdruk maakt deze groep vatbaarder voor het overschatten van zichzelf en het onderschatten van de risico’s als het gaat om afleiding door bijvoorbeeld smartphones, gebruik van alcohol en drugs en te hoge snelheid. Een deel van de bestaande verkeerseducatieprogramma’s (zoals Totally Traffic) richt zich op deze jongeren, maar wordt alleen op het voortgezet onderwijs gegeven. Met een nieuw overkoepelend programma betrekken de gemeenten ook de jongeren boven de 18 erbij. De komende maanden werkt de MRDH met ROV-ZH en gemeenten aan de invulling en uitwerking hiervan. 

Ouderen op de fiets

Voor ouderen op de fiets is vanuit het ministerie het programma Doortrappen uitgerold. Het programma heeft de ambitie dat ouderen ook zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen.  Nog niet iedere gemeente in de metropoolregio biedt Doortrappen aan. Vanaf volgend jaar komt het in iedere gemeente beschikbaar. 

Overige doelgroepen

Ook de andere leeftijdscategorieën komen aan bod in het Regionaal Programma Gedragsbeïnvloeding. Zo blijven de partners ook onverminderd inzetten op het programma School op SEEF voor de leerlingen in het basisonderwijs en campagnes, zoals MONO en BoB-sport voor jongeren en volwassenen. Dit past binnen de gedachte dat je verkeersdeelnemers gedurende hun gehele ‘verkeersleven’ de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij brengt voor een veilige deelname aan het verkeer.

Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025

Gedragsbeïnvloeding door middel van verkeerseducatie en campagnes maken onderdeel uit van de Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2025. Deze is in juli 2020 vastgesteld door de 23 gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag en bestaat uit een integrale aanpak van de drie E’s: Engineering (Infrastructuur), Education (educatie en gedrag) en Enforcement (Handhaving). Met het programma Gedragsbeïnvloeding 2022-2025 is het onderdeel Educatie concreet en sterker ingevuld.