Nieuw beleid voor P+R in de regio

Naar overzicht
6 oktober 2017

Samen met de 23 gemeenten gaat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onderzoek doen naar verbeterpunten en uitbreidingsmogelijkheden voor de P+R-locaties in de regio. Ook het tarievenbeleid vormt onderdeel van het onderzoek. Daarnaast gaan de gemeenten de promotie van de terreinen gezamenlijk oppakken. De MRDH start voorjaar 2018 een verkenning naar de mogelijkheden voor aanvullende (mobiliteits)diensten en stimuleert marktpartijen om die diensten te leveren.

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor het economische en maatschappelijke potentieel van de metropoolregio. Parkeer- en Reis-locaties (P+R-locaties) spelen daarbij een belangrijke rol. P+R-locaties bevorderen het gebruik van openbaar vervoer (OV) en bieden forenzen en bezoekers meer keuzemogelijkheden voor hun reis van deur tot deur. Om die reden heeft de MRDH de visie ‘Parkeer en Reis in de metropoolregio’ vastgesteld.

Eind 2018 moeten alle uitwerkingen van het nieuwe P+R-beleid zijn gestart of uitgevoerd.