Nader onderzoek OV Binckhorst

10 juni 2021

De afgelopen maanden hebben inwoners uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk veel vragen gesteld over de verkenning naar een snelle, frequente openbaar vervoer (OV) verbinding over de Binckhorst naar station Voorburg en naar Rijswijk en Delft. Er zijn vragen over waarom zo´n OV verbinding nodig is en over de mogelijke tracés van de verbinding.

De initiatiefnemers van deze MIRT-verkenning CID-Binckhorst nemen de vragen en signalen vanuit de omgeving zeer serieus. De afgelopen weken is daarom zorgvuldig onderzocht hoe en waarom in het verleden gekomen is tot de nu voorliggende tracés. Hieruit is gebleken dat de eerdere afweging van de verschillende tracés onvoldoende is vastgelegd. Daarom is besloten dat de afweging van de verschillende mogelijke tracés opnieuw moet plaatsvinden. Op die wijze kan voor ieder tracé worden vastgelegd waarom deze wel of niet verder wordt onderzocht. Het streven is om nog voor de zomer te bepalen welke tracés meegenomen worden in het verdere onderzoek van de verkenning

De initiatiefnemers van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst zijn de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, provincie Zuid-Holland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie en Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).