MRDH Regioverkenning 2019

13 december 2019

Tijd voor de toekomst

De MRDH regioverkenning 2019  brengt belangrijke ontwikkelingen in kaart voor onze regio. Deze verkenning dient als inspiratie om samen verder te komen met het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat zijn de ambities van 23 gemeenten die samenwerken in de metropoolregio. De regioverkenning maakt duidelijk welke resultaten we hebben geboekt en welke stappen we nog moeten zetten. Daarnaast geeft de regioverkenning de feiten gezicht en een stem. Mensen die werken aan versterking van de economie en de bereikbaarheid van de metropoolregio delen hun ervaring en visie. 

Werkloosheid gehalveerd

De werkloosheid in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is in vier jaar gehalveerd: van 9,4 procent in 2014 naar 4,9 procent in 2018. De verwachting is dat deze daling in elk geval tot en met 2020 doorzet. De groei van de economie in de metropoolregio was 2,6 procent in 2018. De groei concentreert zich met name op de zogeheten toplocaties op de as Den Haag-Delft-Rotterdam. De toename van de werkgelegenheid is hier bijna twee keer zo groot als die in de totale metropoolregio, namelijk gemiddeld 1,7 procent per jaar tussen 2014 en 2018, tegen 0,9 procent voor de metropoolregio als geheel. Dit blijkt uit onderzoek van NEO Observatory en de Erasmus Universiteit, dat in opdracht van de MRDH is gedaan.

Groei van economie en werkgelegenheid

Niet alleen de werkgelegenheid groeide, ook het aantal inwoners nam toe. De groei van de werkgelegenheid is dermate hoog dat er ondanks de bevolkingsgroei krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. De economische groei concentreert zich sterk op toplocaties in het centrumgebied van de metropoolregio, in de gemeenten Den Haag, Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam. De aanwezigheid van hoogwaardig openbaar vervoer speelt een belangrijke rol bij de huidige concentratie van bedrijvigheid. Vooral kennisintensieve zakelijke dienstverlening, denk aan creatieve- en consumentendiensten en ICT, groeit op deze locaties, in het bijzonder in de stadscentra. Industriële bedrijvigheid is daarentegen breed verspreid over de metropoolregio. Groei zit in nieuwe marktniches zoals de productie van elektromotoren, accu’s en batterijen of farmaceutische producten. Krimp zit in de meer traditionele marktsegmenten, zoals scheepsbouw en aardolieverwerking.

Concentratie loont

“Concentratie van bedrijvigheid en inwoners in de metropoolregio biedt voordelen voor bedrijven en werknemers in de hele regio”, aldus onderzoeker Walter Manshanden. “Werknemers vinden dan eenvoudiger een passende baan en bedrijven hebben zo makkelijker toegang tot werknemers, toeleveranciers en kennis. Zorg daarom voor goede onderlinge verbindingen tussen wonen, werken, stedelijke voorzieningen, recreatie en natuur in alle gemeenten en locaties. Dan profiteert de hele regio optimaal van deze toenemende concentratie aan economische activiteit.”

Snel OV cruciaal voor economische ontwikkeling

“Ontsluiting via OV is essentieel”, aldus Manshanden: “Het komt erop aan bedrijven, kennisinstellingen én woningen met snel openbaar vervoer te verbinden. In de eerste plaats vraagt dit om versterkte verbindingen op de lijn Den Haag-Delft-Dordrecht. Hier zit de grote groei en loopt het openbaar vervoer tegen zijn grenzen aan. Daarnaast is het essentieel de omliggende regio goed op de centrale as aan te sluiten. Ook dat is een voorwaarde voor verdere economische groei, welvaart en welzijn in de hele metropoolregio Rotterdam Den Haag. Goed voor de economie, voor de sociale verbindingen én duurzaam: meer OV leidt tot geringer energieverbruik van het verkeer.”

Regionale bijeenkomsten

De Regioverkenning dient als inspiratiebron voor het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat zijn de ambities van 23 gemeenten die samenwerken in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tijdens een aantal regionale bijeenkomsten zullen de bevindingen uit het rapport worden besproken en verdiept met vertegenwoordigers van lokale overheden, bedrijven en kennisinstellingen.