MRDH ontwikkelt Roadmap Next Economy

Naar overzicht
22 september 2015

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontwikkelt in 2016 een Roadmap Next Economy. Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. De Roadmap Next Economy bevat een strategie en uitvoeringsprogramma met investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en internationale concurrentiekracht van de regio te versterken.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft opdracht gegeven aan Jeremy Rifkin, econoom en internationaal politiek adviseur, om samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de Roadmap Next Economy op te stellen.

Met meer dan 2 miljoen inwoners en een bijdrage van circa 20 procent aan het Bruto Nationaal Product vormt de regio Rotterdam-Den Haag een economische kernregio van Nederland. Gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen bouwen samen aan innovatie en groei van de internationale concurrentiekracht. De veelheid aan economische en technologische innovaties die zijn impact heeft op de arbeidsmarkt en de regionale welvaart, wordt samengevat onder de vlag ‘next economy’. De ontwikkeling van duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening is één van opgaven daarbij, evenals het inspelen op de digitalisering van de economie, van goederen en dienstverlening.

De ‘next economy’ met innovaties in medische zorg, voedselvoorziening, energieproductie en maakindustrie biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen op alle niveaus. Om die kansen optimaal te benutten en de regio Rotterdam-Den Haag internationaal te positioneren als toekomstbestendige en duurzame toplocatie stelt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Roadmap Next Economy op. De Roadmap versterkt de regio Rotterdam-Den Haag als de proeftuin voor wereldwijde metropoolgebieden; innovaties om een sterk verstedelijkte delta leefbaar te houden worden hier bedacht, gemaakt, getest en verkocht.