MRDH ondersteunt initiatieven gemeenten digitalisering MKB

15 juli 2021

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag stelt de gemeenten Den Haag, Capelle aan den IJssel, Schiedam en Zoetermeer in staat MKB ondernemers verder te helpen met digitalisering. Ondernemers kunnen daartoe bij deze gemeenten vouchers aanvragen die ervoor gaan zorgen dat de ondernemers sterker uit de coronacrisis komen. Verder besloot de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat geld toe te kennen aan Living Lab SchieDistrict waardoor werknemers zich verder kunnen ontwikkelen.

Digitalisering en e-commerce is in tien jaar tijd verdubbeld en de coronacrisis heeft deze trend versneld. Retailers die geen online kanaal hebben, ondervonden grote problemen om hun producten bij de consument te brengen. Het aantal online bestellingen en de aankoopfrequentie is sinds het begin van de pandemie fors gestegen. Online vindbaar zijn en online kunnen verkopen is daarom belangrijker dan ooit voor ondernemers om omzet en klantenbinding te behouden of te vergroten. Dit geldt voor retailers en ook voor andere dienstverleners. Ook het digitaliseren van bedrijfsprocessen om kosten te beheersen, is belangrijk om concurrerend te blijven ondernemen. Hierdoor hebben de vier gemeenten de krachten gebundeld en een digitaliseringsvoucherregeling opgesteld, die na het sluiten van een MKB-deal met de provincie Zuid-Holland, extra financiering voor het aantal vouchers heeft. De vouchers die de MRDH nu mede mogelijk maakt, gaan ondernemers helpen een stap te maken in deze digitaliseringstransitie. De bijdrage van de MRDH is bedoeld om de vier gemeentes te ondersteunen in de kosten op organisatorisch vlak. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat besloot hier 96.000 euro voor vrij te maken.

Living Lab SchieDistrict

Het Living Lab SchieDistrict heeft tot doel om ondernemers en medewerkers van mechatronica bedrijven samen met hbo- en mbo-studenten te leren, bij te scholen en te innoveren. De primaire doelgroep van het lab bestaat uit ondernemers en medewerkers van bedrijven, studenten van Hogeschool Rotterdam, mbo-studenten van TechniekCollege Rotterdam en van het Expertisecentrum Precisietechnologie (ECP). Living Lab SchieDistrict zal locatie kiezen in het ONS-gebouw. Vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt 110.000 euro bijgedragen aan het project.