MRDH Jaarmagazine 2021

11 juli 2022

Het MRDH Jaarmagazine 2021 is verschenen. Dit online magazine geeft een beeld van wat de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen hebben bereikt in 2021. De verhalen in dit magazine tonen dat het bundelen van kennis, capaciteit en bestuurlijke kracht van de gemeenten in de metropoolregio, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden loont. In het afgelopen jaar hebben we veel bereikt, onder andere op het gebied van innovatie in de tuinbouw, de Groeiagenda, het stimuleren van fietsgebruik en campusontwikkeling. In dit magazine vindt u onder meer een interview met Marja van Bijsterveldt (burgemeester van Delft en bestuurder van de MRDH), een ‘Blik op de toekomst’ van Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur MRDH) en een greep uit de resultaten in 2021.