MRDH Jaarmagazine 2020

03 juni 2021

Met plezier bied ik u het ‘MRDH Jaarmagazine 2020’ aan.

Dit online magazine met interviews, artikelen en korte films, geeft een mooi beeld van wat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 2020 heeft bereikt.

Het jaar 2020 kenmerkte zich door een crisis. De coronapandemie had – en heeft – een ongekende impact op onze samenleving. Dat werkte ook door op de beleidsterreinen van de MRDH: verbeteren bereikbaarheid en vernieuwen economie. De verhalen in dit magazine tonen dat het bundelen van kennis, capaciteit en bestuurlijke kracht van de metropoolregio-gemeenten, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden loont. Samenwerken maakt sterker, zeker tijdens een crisis.

Met vriendelijke groet,

Wim Hoogendoorn
Secretaris- algemeen directeur Metropoolregio Rotterdam Den Haag