MRDH investeert in projecten om sterker uit de crisis te komen

14 oktober 2020

Sterker uit de crisis

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH besloot in juli 1 miljoen euro uit te trekken om de regionale economie sterker uit de crisis te laten komen. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat honoreerde op 14 oktober 2020 de eerste projecten.

Eerste projecten

Het innovatieprogramma Zorgtech ontvangt 250.000 euro. Met deze extra bijdrage kunnen bedrijven, zorginstellingen en fieldlabs versneld en gezamenlijk aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg voor de inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De gemeente Delft ontvangt 69.000 euro voor een project dat inzet op digitalisering en bijscholing in de maakindustrie en de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangt 60.000 euro voor versterking van de regionale retailsector. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat besteedde daarmee een deel van de 1 miljoen euro die de MRDH gaat investeren om sterker uit de coronacrisis te komen.

Vier thema’s

Deze aanpak maakt deel uit van een groter programma waarbij vier economisch maatschappelijke thema’s centraal staan. Namelijk: meer mensen aan het werk houden, stimuleren van het gebruik van technologie in de zorg, investeren in lokale productie in de maakindustrie en het ondersteunen van mkb’ers bij de stap naar meer online activiteiten. In december zal de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat opnieuw projecten honoreren om de regionale economie nog een extra duwtje in de rug te geven. Voor alle projecten geldt dat er sprake moet zijn van tenminste 50% cofinanciering van andere partijen.

Innovatie en digitalisering

Het project in Delft richt zich op ‘de operator van de toekomst’ of anders gezegd: het inzetten op digitalisering van de maakindustrie. 45 werknemers en 45 vo-, mbo- en hbo-docenten worden bijgeschoold in het gebruiken van collaboratieve robots die samenwerken met werknemers en automatisch geleidende voertuigen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van augmented of virtual reality. En 25 docenten zullen in professionele leergemeenschappen lesmateriaal ontwikkelen om studenten te onderwijzen en om op te schalen naar een online aanbod van Leven Lang Ontwikkelen modules voor 23+ (ex) werkenden, aansluitend bij de Human Capital Akkoord Zuid-Holland.

Het project in Leidschendam-Voorburg richt zich op innovatie en digitalisering van de retailsector. Deze sector krijgt in de coronacrisis veel te verduren. Dit heeft ook economische gevolgen voor de regionale stadscentra. Met innovatieve toepassingen (HYPE Labs) kan deze sector kostenbewuster en klantgerichter worden gemaakt.

Beide projecten zijn van regionaal belang. De maakindustrie is een essentieel onderdeel van de regionale economie, net zoals levendige stadcentra. De voorstellen richten zich met name op het om- of bijscholen van personeel in deze sector.

Opening HYPE Lab in Leidschendam-Voorburg

Foto: officiële opening HYPE Lab in Leidschendam-Voorburg door wethouder Astrid van Eekelen en voorzitter winkeliersvereniging Julianabaan, Arjen Elderson. Dit in aanwezigheid van de deelnemende ondernemers, studenten en docenten van mboRijnland en TMO Fashion Business School.