MRDH, HTM en RET starten innovatieprogramma

13 december 2019

‘De InnOVatieroute’ is de naam van het gezamenlijke innovatieprogramma van ov-bedrijven HTM en RET en de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) dat op vrijdag 13 december 2019 is gelanceerd. Met De InnOVatieroute worden onder meer startups geprikkeld om met innovatieve oplossingen te komen voor ov-vraagstukken. Door de grote stijging van het aantal reizigers, wordt er namelijk gezocht naar slimme manieren om het ov optimaal in te zetten. 

Het gebruik van het openbaar vervoer (ov) in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is hoog en groeit jaarlijks met gemiddeld 3 procent. Op sommige knooppunten zijn er zelfs uitschieters van meer dan 10% groei per jaar. Naar verwachting zet deze groei ook de komende jaren door. Dat betekent: steeds vollere trams, bussen en metro’s. De realiteit is dat er onvoldoende financiële ruimte is om deze groei te faciliteren. Het is daarom van belang dat er een impuls wordt gecreëerd voor het innovatiegericht denken en handelen in de ov-sector.

Impuls aan innovatie

Met De InnOVatieroute geven MRDH, HTM en RET een impuls aan het innovatief vermogen van de ov-sector. In het bijzonder wordt een beroep gedaan op vernieuwende ideeën van bedrijven buiten de ov-sector om slimme technologieën te ontwikkelen en toe te passen. De vraagstukken van De InnOVatieroute zijn gericht op drie thema's: reisbeleving, duurzaamheid en hogere bezetting tegen lagere kosten.

Vraagstukken uit de praktijk

De InnOVatieroute deponeert ieder half jaar een vraagstuk uit de praktijk; in december startte het eerste vraagstuk via startuporganisatie YES!Delft. De beste oplossingen worden begeleid en krijgen de kans om een pilot te starten bij de vervoerbedrijven HTM en/of RET. Blijkt uit de pilot dat er potentie is? Dan willen RET en HTM optreden als eerste gebruikers.