MRDH geeft opdracht onderzoek ongeval metro

06 november 2020

Op 2 november jl. is een metro van de RET nabij de halte Spijkenisse-De Akkers tijdens het rangeren tegen een stootjuk gebotst en hierna doorgeschoten. De metro is tot stilstand gekomen op een kunstwerk. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft, op advies van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), een snelheidsbeperking opgelegd voor alle eindpuntvoorzieningen totdat meer inzicht is in de oorzaak van het incident.

Om de oorzaak van het ongeval te achterhalen en vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen heeft MRDH aan RET de opdracht gegeven een onderzoek naar de toedracht van het ongeval uit te voeren. Voor dit onderzoek is nu een plan van aanpak gereed. Tijdens het onderzoek worden eerst de data verzameld die inzicht kunnen geven in alle directe en indirecte factoren die mogelijk bijdroegen aan de oorzaak van het incident. Die gegevens worden vervolgens geanalyseerd, in een rapportage en presentatie bijeengebracht en uiteindelijk als eindrapportage opgeleverd. Een door de MRDH ingestelde begeleidingscommissie begeleidt het onderzoek en zal de bestuurscommissie Vervoersautoriteit adviseren ten aanzien van de conclusies van dit onderzoek. In deze begeleidingscommissie hebben MRDH, IL&T en RET zitting. Het RET-onderzoeksteam voert het onderzoek uit. IL&T fungeert daarbij als onafhankelijk toezichthouder. 

Gezien de opstartfase van het onderzoek en de complexiteit van het incident kan nog geen definitieve eindplanning worden opgesteld. Medio januari 2021 wordt verder inzicht gegeven over de voortgang van het onderzoek.

Foto: Jacco van Giessen (Rijnmond.nl)