MRDH feliciteert provincie met nieuw coalitieakkoord

Naar overzicht
22 mei 2015

De provincie Zuid-Holland heeft vandaag haar nieuwe coalitieakkoord 'Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker' gepresenteerd. De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) feliciteert de provincie met de formatie van het college van Gedeputeerde Staten en het door hen gesloten akkoord. Zij zien hierin een vruchtbare bodem voor samenwerking. Het akkoord biedt sterke aanknopingspunten voor duurzame versterking van economie en bereikbaarheid in de metropoolregio. Vandaag is een brief uitgegaan naar GS met de felicitaties.