MRDH en provincie Zuid-Holland: samen werken aan topregio

Naar overzicht
9 september 2015

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland intensiveren de samenwerking om de (internationale) slagkracht te vergroten. De samenwerking is gericht op de verbetering van internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie, vernieuwing van de economie en het aantrekkelijker maken van de zuidelijke Randstad. Het dagelijks bestuur van de MRDH en het college van GS hebben dit vandaag in Rotterdam afgesproken.

De regio Zuid-Holland is een wereldspeler met groeikansen. Dat is de conclusie uit de Economische Monitor Zuid-Holland van juni dit jaar. De export groeit bovengemiddeld, buitenlandse investeringen zijn in 15 jaar verdubbeld en de regio heeft de hoogste uitgaven voor Research en Development van Nederland. Tegelijkertijd blijft veel potentieel onbenut en blijven economische ontwikkelingen achter bij de mogelijkheden die het gebied heeft. Om de kansen die er zijn te benutten werken de MRDH en de provincie Zuid-Holland samen om het gebied een krachtige impuls te geven voor een sterke economie. Daarvoor zijn investeringen voor de korte en lange termijn nodig, onder meer op het gebied van (internationale) bereikbaarheid. Er zijn acht samenwerkingsprojecten aangewezen.

Eén regio, één identiteit
In de samenwerking gaat het onder meer concreet om het realiseren van een warmtenet en het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio en naar het achterland. “De opgaven waarvoor ons gebied gesteld staat zijn zeer urgent en vragen om een actiegerichte overheid die constructief samenwerkt aan gemeenschappelijke oplossingen. Dat is wat onze inwoners en bedrijven van ons verwachten. Het gaat om werkgelegenheid en welvaart”, aldus Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het dagelijks bestuur van de MRDH. “Samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen is daarvoor essentieel”, valt Jozias van Aartsen, vice-voorzitter van de MRDH, hem bij.

Jaap Smit, commissaris van de Koning, benadrukt de kracht van de samenwerking: “Vanuit het buitenland ziet men de zuidelijke Randstad als één regio. Met een haven, greenports, drie universiteiten, direct aan zee en met een gevarieerd deltalandschap. Zo moeten we ook naar onszelf kijken. Met trots, met één identiteit. Door de samenwerking tussen de MRDH en de provincie wordt  de regio sterker.”

Bijlage: overzicht samenwerkingsagenda

Fotobijschrift (foto: Tom Pilzecker)
Provincie Zuid- Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag intensiveren de samenwerking om de (internationale) slagkracht te vergroten. Op de foto van links naar rechts: Jan Herman de Baas (provinciesecretaris), Annet Bertram (secretaris generaal MRDH), Rogier van der Sande (gedeputeerde PZH), Han Weber (gedeputeerde PZH), Pex Langenberg (voorzitter Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH), Ahmed Aboutaleb (voorzitter MRDH), Albert Abee (vice-voorzitter Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat), Jaap Smit (commissaris van de Koning  PZH), Floor Vermeulen (gedeputeerde PZH), Jozias van Aartsen (vice-voorzitter MRDH), Rik Janssen (gedeputeerde PZH), Michel Bezuijen (bestuurslid MRDH) en Sjaak van der Tak (bestuurslid MRDH)