MRDH concessies duurzaamste van Nederland

25 augustus 2020

Het Regionaal Busvervoer Haaglanden is de meest duurzame concessie van Nederland. Gevolgd door de concessie Bus Voorne-Putten en Rozenburg. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van CROW naar de milieuprestatie van OV-bussen. Vervoerder EBS heeft oude aardgasbussen vervangen door zero-emissiebussen en hybride groengasbussen. Dat leverde een flinke stijging op in milieuwaarde en daarmee zijn de concessies nu de meest duurzame van Nederland. De MRDH is trots op dit resultaat en zet samen met de vervoerders in op het verlagen van de CO2-uitstoot in het verkeer, voor een leefbare omgeving en een bereikbare regio.

In 2030 alleen zero-emissiebussen

De MRDH scoort als OV-autoriteit met 6,32 punten ruim boven het Nederlands gemiddelde van 5,20 punten. Met de vervoerders in de metropoolregio heeft de MRDH afspraken gemaakt over de inzet van schone bussen om zo een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2-uitstoot in het verkeer. Deels rijden de vervoerders al met schonere groengasbussen, maar stapsgewijs stappen zij de komende jaren over op zero-emissiebussen.  Op dit moment rijden er 88 zero-emissiebussen. In 2030 zullen er alleen nog zero-emissiebussen rijden in de metropoolregio.