Mobiliteitsaanpak CID-Binckhorst van start

17 juli 2019

De gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties starten met de uitvoering van mobiliteitsmaatregelen ter waarde van 137 miljoen in en direct bij het centrumgebied van Den Haag. Dit zogenoemde No Regret pakket is de eerste stap richting een nieuw mobiliteitssysteem voor het Haagse Central Innovation District en de Binckhorst (CID – Binckhorst).  Overheden slaan de handen ineen om dit gebied in samenhang, integraal en regionaal te ontwikkelen. Door een goede bereikbaarheid met een hoofdrol voor ov en fiets willen we dit gebied economisch versterken en verstedelijking faciliteren.

Robert van Asten, Wethouder Mobiliteit gemeente Den Haag: “De maatregelen richten zich op de realisatie van fietsinfrastructuur, versterking van de stationsgebieden en ruimte voor een ov-baan. Het is een simpel rekensommetje. Om binnen het huidige beleid het groeiend aantal auto’s te kunnen stallen is in Den Haag een oppervlak nodig van naar schatting honderd voetbalvelden. Dat past eenvoudigweg niet. De verstedelijking van CID-Binckhorst biedt ons kansen om te innoveren en te experimenteren met alternatieven als de fiets, deelvervoer en het openbaar vervoer. We gebruiken het zogenoemde No Regret pakket om snel een aantal bereikbaarheidsmaatregelen uit te voeren om op deze manier toekomstige bewoners en gebruikers van CID Binckhorst direct te verleiden om in plaats van de eigen auto gebruik te maken van deze alternatieven.”

Het aantal mensen in de metropoolregio groeit sterk. De komende decennia komen er 400.000 mensen bij. Dit betekent dat de komende decennia 240.000 extra woningen nodig zijn. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in CID – Binckhorst in totaal circa 25.000 woningen toe te voegen en waar mogelijk in te zetten op meer woningen.

Marc Rosier, regiobestuurder MRDH: “Meer woningen betekent meer reizigers die zich binnen de metropoolregio verplaatsen. Met het No Regret pakket zetten we tijdig in op fiets -en OV mogelijkheden voor reizigers. Bijvoorbeeld doorgaande vrijliggende metropolitane fietspaden voor de lange afstand, als alternatief voor de auto. Zo houden we de stad en de metropoolregio bereikbaar.”

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie Zuid-Holland: “Als provincie versterken wij graag de bereikbaarheid in de regio. Mooi dat wij hierin een bijdrage kunnen leveren, zodat mensen kunnen blijven kiezen tussen de auto, fiets, openbaar vervoer of ander vervoermiddel. Met de komst van meer woningbouw en groeiende economie is het van groot belang dat er wordt bijgedragen aan een goede bereikbaarheid.”

In de ontwikkeling van CID Binckhorst kiezen het Rijk en de regio voor een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Rijk en regio werken daarom aan een integraal vervoersysteem, een belangrijke voorwaarde voor verstedelijkingsopgave in de Hofstad. De auto krijgt daar in minder plek. In plaats daarvan komt meer ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en deelsystemen. Zo moet de bereikbaarheid van Den Haag en de regio op peil blijven.

Voorbeelden van concrete maatregelen zijn het aanleggen van een hoogwaardig openbaar vervoer baan op de Binckhorst, slimme verkeerslichten en het aanpassen van haltes en 100 fiets- en/of deelfiets-parkeerplekken bij ov-haltes op de route van bus 26 en 28.

Astrid Van Eekelen, Wethouder verkeer en vervoer Leidschendam-Voorburg: “Het Realisatieplan No-regretpakket biedt goede kansen voor Leidschendam-Voorburg. Met actieve deelname zet Leidschendam-Voorburg in op verlenging van de snelfietsroute Velostrada tussen de Binckhorst en Voorburg Noord, de aanleg van het Trekfietstracé, de fietsverbinding tussen de Binkhorst en Ypenburg en verbetering van station Voorburg met extra OV- of deelfietsen en Laan van NOI met extra fietsenstallingen. Ook biedt dit een mooi perspectief voor de bereikbaarheid van winkels, horeca en musea in het  Huygenskwartier Voorburg vanuit de Binckhorst”.

Van Asten: “Iedereen in CID-Binckhorst kiest straks voor de vorm van vervoer die op dat moment het beste bij je past, Die keuze is heel persoonlijk en hangt af van bijvoorbeeld het reisdoel, de bagage of het weer. Het gaat steeds minder om de fysieke afstand tot de bestemming. Snelheid, gemak en comfort zijn allesbepalend bij deze dagelijkse keuze. Dat is wat we willen bereiken.”