Mmmove Beleidslijn Maatwerkvervoer MRDH 2020-2025

10 februari 2020

Mmmove! is de beleidslijn maatwerkvervoer Metropoolregio Rotterdam Den Haag
2020 - 2025. Mmmove! staat voor Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer. De beleidslijn geeft aan hoe de 23 gemeenten in de metropoolregio invulling geven aan maatwerk.

Waarom maatwerk?

Steeds meer mensen wonen en werken in de metropoolregio. De vraag naar reizen met het OV verandert daarin mee. De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan ‘kansen voor mensen’. Zij hebben de ambitie uitgesproken dat hun inwoners binnen 45 minuten stadscentra of andere economische locaties kunnen bereiken. Daarom moet de reistijd kort zijn. In gebieden waar het regulier OV wegvalt door een te geringe vraag of waar nog geen OV-aanbod is (bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie), biedt Mmmove! alle kansen. Maatwerk als aanvulling op én integraal onderdeel van het OV-systeem.

Hoe werkt het?

Gemeenten hebben het beste inzicht in de lokale situatie; zij signaleren kansen en behoeften aan maatwerk.  De MRDH en gemeente werken vervolgens samen aan de realisatie van een Mmmove!-initiatief  Ook draagt de MRDH financieel bij aan een Mmmove!-initiatief. Een voorbeeld van maatwerk is de buurtbus in Ridderkerk. Deze bus zorgt voor een goede verbinding tussen een woonwijk en het ziekenhuis. Of de Delfthopper in Delft, waar reizigers vooraf reserveren waardoor het tijdstip van reizen flexibel is en bestemmingen zonder overstap bereikt kunnen worden.

De Mmmove! aanpak is nieuw. De MRDH deelt de ervaringen van de Mmmove!-initiatieven met de gemeenten en indien nodig passen we de beleidslijn aan. Met Mmmove! gaan de gemeenten en de MRDH samen aan de slag met vervoer dat past bij de reiziger.