Minder CO2 uitstoot voor duurzame regio

15 april 2020

De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Nu en in de toekomst is er gezamenlijke inzet voor een goed bereikbare regio waarin het prettig wonen en werken is. Om de CO2-uitstoot door het verkeer in 2025 met 30 procent te verminderen nemen de gemeenten verschillende maatregelen. Deze maatregelen zijn geïnventariseerd en komen samen in het Programma duurzame mobiliteit. Hiermee heeft de metropoolregio als één van de eerste regio’s een regionaal mobiliteitsplan.

Het regionaal maatregelenpakket – fase 1 dat nu gereed is, is onderdeel van het Programma duurzame mobiliteit en benoemt maatregelen die gemeenten en de MRDH al uitvoeren of die passen binnen het huidige beleid van gemeenten. Met alle individuele en regionale maatregelen (inclusief die van EU en Rijk ) vermindert de CO2-uitstoot in de metropoolregio met 12 procent in 2025. 

Hiermee is de regio goed op weg, maar is er nog genoeg te doen. De volgende stap is het verkennen van nieuwe kansen voor duurzame mobiliteit. Zo onderzoeken gemeenten hoe zwaar materieel schoner kan rijden, bijvoorbeeld de vuilnis- en de veegwagens van de schoonmaakdiensten in de gemeenten.

Ook valt er nog winst te halen als het gaat om stadslogistiek. 22 Gemeenten in de regio tekenden al eerder de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en spraken af om anders om te gaan met de bevoorrading van stadscentra en het afleveren van pakketten en andere diensten. 

Deelmobiliteit is ook een thema waar verschillende gemeenten mee experimenteren. In sommige wijken is een eigen auto voor de deur straks minder vanzelfsprekend. Je gaat met het ov of de fiets en als je een auto nodig hebt, dan is er de deelauto. 

Martina Huijsmans, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit: “Uiteindelijk willen we allemaal dat het verkeer helemaal géén uitstoot meer veroorzaakt. Alleen zo creëren we een gezonde leefomgeving voor de inwoners van onze regio, nu en in de toekomst.” 

In 2020 werken de 23 gemeenten verder aan het verminderen van de CO2-uitstoot door het verkeer. Ook wordt de voortgang en het behaalde effect van al ingevoerde maatregelen uit fase 1 gemonitord. Aan het einde van 2020 maken de 23 gemeenten opnieuw de balans op.

Meer lezen over Duurzame Mobiliteit