Metropoolregio wil dat reiziger tram en metro minimaal een 7,5 geeft

Naar overzicht
14 juli 2015
Een klantwaardering van minimaal een 7,5 voor tram en metro is één van de eisen die de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelt aan de RET en HTM. Dit staat in de ontwerp-Programma’s van Eisen voor de nieuwe railconcessies per 11 december 2016, die zijn vrijgegeven voor inspraak.

Reizigers krijgen hiermee een belangrijke stem in de prestaties van de OV-bedrijven. Zo worden ook de consumentenorganisaties betrokken bij de mate van serviceverlening door de OV-bedrijven (reizigershandvest) en geven zij advies over de reisinformatie. De MRDH stelt verder eisen aan de betrouwbaarheid en punctualiteit van tram en metro waaraan een bonus/malus systeem is gekoppeld. Worden in de lopende concessies nog verschillende eisen gesteld aan HTM en de RET, vanaf december 2016 zijn de eisen nagenoeg identiek. Daardoor krijgen de reizigers in de gehele metropoolregio zo veel mogelijk dezelfde kwaliteit aangeboden.

Pex Langenberg, voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH en wethouder Rotterdam: “De RET scoort al goed op de klantwaardering, maar met de nieuwe concessie rekenen wij ze ook af op een hoge klantwaardering. Voor de RET is het dus van belang om deze prestatie minimaal vast te houden.”

Tom de Bruijn, vice-voorzitter van de Vervoersautoriteit en wethouder van Den Haag: “Onze inwoners moeten gebruik kunnen maken van uitstekend openbaar vervoer. In het ontwerp-Programma van Eisen is ruimte voor de vervoerder om extra kwaliteit voor de reiziger te bieden. Dit is een mooie uitdaging voor HTM.”  

Voorbereiding nieuwe concessieverlening
Ter voorbereiding op de nieuwe concessieverlening kunnen gemeenten, consumenten-organisaties, andere opdrachtgevers van het openbaar vervoer en vervoerbedrijven tot 28 september reageren op de ontwerp-Programma’s van Eisen. De reacties worden verwerkt in het definitieve Programma van Eisen (medio november 2015) waarop de RET een bieding kan doen voor de railconcessie Rotterdam en HTM voor de railconcessie Haaglanden. De biedingen moeten rond februari 2016 zijn ontvangen door de MRDH. April 2016 neemt de MRDH een definitief gunningsbesluit.

Concessieverlening
Een openbaar vervoerconcessie is een exclusief recht om openbaar vervoer te mogen uitvoeren in een gebied. Voorheen waren de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden de bevoegde partijen voor het verlenen van openbaar vervoerconcessies in de betreffende regio. Sinds 1 januari 2015 is de MRDH de bevoegde partij. De MRDH blijft twee railconcessies verlenen: een railconcessie Rotterdam en een railconcessie Haaglanden. Het voornemen is om de beide concessies in te besteden aan de RET en HTM, dus niet openbaar aan te besteden. Daarbij moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat de RET en HTM voldoen aan de gestelde eisen en dat ze een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding aanbieden.