Metropoolregio vraagt vervoerders om slimme inzet bus

Naar overzicht
24 april 2017

Programma van Eisen bus vastgesteld

Kwaliteit, zero-emissie en inspelen op de reizigersvraag zijn de elementen waaraan het busvervoer de komende jaren moet voldoen in de regio Rotterdam Den Haag. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen voor het busvervoer dat is vastgesteld door de 23 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de MRDH: “Wij vragen de toekomstige vervoerders het busvervoer slim te organiseren in aanvulling op het trein- tram- en metronetwerk om de reismogelijkheden voor onze inwoners te versterken.”

Kwaliteit van het busvervoer
De reiziger moet het busvervoer in de regio ervaren als één systeem. Daarom zijn de eisen voor de vier busconcessies bijna overal gelijk en moeten de toekomstige vervoerders zeer nauw met elkaar samenwerken. Reizigers moeten kunnen rekenen op frequent OV, een betrouwbare dienstregeling, actuele reisinformatie en bussen die voor iedereen goed toegankelijk zijn. De klant moet het openbaar vervoer waarderen met minimaal een 7,5 oplopend tot een 7,8 gedurende de concessieperiode. Met de nieuwe busconcessies start de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met het invoeren van het kwaliteitskenmerk R-net op vijf buslijnen .

Zero-emissie
Een van de ambities van de MRDH is dat de bussen 100% uitstootvrij moeten zijn. De vervoerders moeten een plan indienen op welke manier zij zo snel mogelijk de transitie maken naar 100% zero-emissie.

Maatwerk
In de nieuwe concessies is er ruimte voor maatwerk om het aanbod beter op de mobiliteitsbehoefte van reizigers af te kunnen stemmen. Op routes waar te weinig vraag is om een reguliere bus te laten rijden, kan een vervoerder een maatwerkoplossing bieden, bijvoorbeeld een kleinere belbus. Ruimte voor maatwerk betekent ook dat de Metropoolregio verwacht dat de toekomstige vervoerders aandacht besteden aan het voor- en natransport van de busreis.

Het beter combineren van openbaar vervoer en het gemeentelijk doelgroepenvervoer biedt kansen voor de toekomst. In dit kader heeft de Metropoolregio ingestemd met het verzoek van de vier gemeenten op Voorne-Putten om de busconcessie op het eiland te splitsen: één voor het reguliere busvervoer en het maatwerk. Het maatwerk wordt samen met het gemeentelijke doelgroepenvervoer in één contract aanbesteed.

Achtergrondinformatie
In de regio zijn vier busconcessies die tussen december 2018 en december 2019 aflopen: de stadsbusconcessie Den Haag, de stadsbusconcessie Rotterdam, de streekbusconcessie Voorne-Putten Rozenburg en de streekbusconcessie Haaglanden. Gezamenlijk zijn dit 500 bussen die dagelijks het openbaar busvervoer in de regio Rotterdam Den Haag verzorgen. Het Programma van Eisen geeft het kader aan waarbinnen de toekomstige vervoerders moeten opereren. Met dit als basis werkt de Metropoolregio nu aan het opstellen van de verdere concessievoorwaarden. De nieuwe concessies bieden de vervoerders de ruimte om zo effectief en efficiënt mogelijk in te spelen op de reizigersvraag. In mei start de eerste aanbestedingsprocedure voor de concessie Voorne-Putten Rozenburg. In augustus volgt de aanbestedingsprocedure voor de concessie Haaglanden Streek. Voor de stadsbusconcessies Den Haag en Rotterdam onderzoekt de MRDH de mogelijkheden voor inbesteding. De Metropoolregio biedt HTM en de RET een unieke kans om ook in de toekomst het busvervoer te verzorgen. De partijen zijn hierover momenteel in gesprek. Een definitief besluit over onderhandse gunning aan HTM en RET wordt uiterlijk op 30 juni 2017 genomen.

Lees hier alles over de concessieverlening in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag