Metropoolregio Rotterdam Den Haag doet mee met Human Capital Akkoord

24 juni 2019

Samen met vertegenwoordigers van 66 andere  partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid tekende wethouder Margreet van Driel op 24 juni, namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Samen committeren deze partijen zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Ferrie Forster, projectleider Human Capital Agenda Zuid Holland, vertelt meer.

1. Wat is het Human Capital Akkoord?

Met het Human Capital Akkoord wil Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een wendbare arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. We werken aan meetbare doelstellingen in concrete projecten: bijvoorbeeld het scholen van werkenden in de hightech maakindustrie (2.000 werknemers ontwikkelperspectief bieden & 100 werkgevers in de maakindustrie ondersteunen) en het vergroten van de instroom in IT-opleidingen (1.500 mensen omscholen richting IT, 6.250 werkenden en flexwerkers ontwikkelperspectief bieden en 100 werkgevers ondersteunen.)

2. Waarom is dat belangrijk?

Eén op de vijf werkgevers kent op dit moment een arbeidstekort. En werknemers vinden niet de juiste baan. Dit belemmert de economische groei van Zuid-Holland. Birch consultants berekende dat de knelpunten op de arbeidsmarkt de regio € 6 mrd. kosten. Als we de problemen op de arbeidsmarkt oplossen dan levert dat de regionale economie 37% extra groei op.Daarnaast hebben ontwikkelingen als digitalisering energietransitie en circulaire economie hebben impact op de beroepen die we vandaag de dag kennen. Een Leven Lang Ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Wanneer bij een volgende economische crisis mensen aan de kant dreigen te raken zijn ze door een bredere opleiding beter in staat om de overstap te maken naar een beroep waar nog wel vraag naar is. Hiermee maken we onze arbeidsmarkt veerkrachtiger en verkleinen we de arbeidstekorten.

3. Hoe draagt de vorming van regionale campussen en fieldlabs hieraan bij?

In regionale campussen en fieldlabs werken bedrijfsleven onderwijs en overheid vaak al goed samen. Het zou mooi zijn als ook zij meer aandacht zouden hebben voor Leven Lang Ontwikkelen het bij- en herscholen van werkende mensen. Als programmateam gaan we dan ook graag met deze initiatiefnemers in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe regionale campussen en fieldlabs een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen die in het Human Capital akkoord staan