Metropoolregio en minister zetten zich in voor versnellen bouwplannen Zuid-Holland

Naar overzicht
10 april 2018

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken is tijdens een werkbezoek aan Delft geïnformeerd over de aanpak van de woningbouw van de Verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland. Zij sprak haar waardering uit over de samenwerking in de regio. Via de Verstedelijkingsalliantie werken acht Zuid-Hollandse gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan de bouw van 170.000 woningen langs de spoorlijn van Leiden naar Dordrecht.

Versnellen woningbouw
Binnenstedelijk bouwen is duurzaam, vergroot betaalbaar woningaanbod, verbetert het openbaar vervoer, versterkt de economie en spaart het landschap, stelt de Alliantie. Samen met het Rijk wordt nu gekeken hoe dit sneller gerealiseerd kan worden.

Minister op fietsexcursie
De minister sprak maandag 9 april in Delft met bestuurders van de provincie Zuid-Holland, Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht over het versnellen van de woningbouwproductie in de zuidelijke Randstad. Met een fietsexcursie nam Ollongren een kijkje bij de Green Village, station Delft-Zuid en Schieoevers in Delft. Deze locaties hebben allen de uitdagingen in zich die spelen bij complexe gebiedstransformaties die zich in de 8 gemeenten voordoen.

3 locaties
Zo is bij Green Village op het terrein van de TU Delft gesproken over de uitdagingen en mogelijkheden rond energietransitie in stedelijke gebieden. Op station Delft-Zuid is uitgebreid stilgestaan bij de samenhang tussen verstedelijking en bereikbaarheid. Binnenstedelijk bouwen vraagt om een hoogwaardig openbaar vervoer. Verdichten maakt een (gefaseerde) uitbreiding van de spoorlijn Leiden-Dordrecht met lightrail mogelijk met een nog hogere frequentie van treinen en meer haltes. 
De derde stop vond plaats in het enorme complex van de Schiehallen waar alle transformatie vraagstukken van financiering, uitplaatsing van bedrijven en combineren van woon-werk-leisure functies aan bod kwamen.

Rijk en regio gaan samen verder werken om eind 2018 concrete afspraken te maken over de realisatie van de woningbouwopgave.